naslovna-etp

Časopis „Ekonomija - teorija i praksa“

ISSN: 2217-5458

Izdavač: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
Časopis izlazi u kontinuitetu od 2008. godine.
Časopis je kategorisan od strane Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj Republike Srbije kategorijom M51.
 • O ČASOPISU

  Časopis izlazi u kontinuitetu od 2008. godine, najpre pod nazivom „Zbornik radova” (ISSN: 1820-9165), a od 2011. godine, pod nazivom „Ekonomija – teorija i praksa“. Prvi broj časopisa objavljen je u 2008. godini, a u 2009. i 2010. godini, štampana su po dva broja (ukupno, objavljeno je pet brojeva „Zbornika radova”, imajući u vidu činjenicu da je tadašnja periodika časopisa bila polugodišnja). U aprilu 2011. godine, časopis menja naziv u „Ekonomija – teorija i praksa”, pri čemu je doneta odluka da periodika časopisa bude kvartalna. U okviru publikovanih dosadašnjih brojeva, nalaze se radovi na srpskom i engleskom jeziku, iz oblasti teorijske ekonomije i njene primene u praksi, pri čemu su svi radovi anonimno recenzirani od strane stručnih recenzenata. Svi brojevi časopisa „Zbornika radova“ i „Ekonomije – teorije i prakse“ nalaze se u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije. Visoka vidljivost radova objavljenih u časopisu Ekonomija: teorija i praksa je trajno obezbeđena posredstvom SCIndeksa i dodatno uvećana automatskim reindeksiranjem metapodataka u DOAJ i punog teksta u Google Scholar-u.

  Publikovanje časopisa „Ekonomija – teorija i praksa“ za cilj ima podsticanje istraživačkog ambijenta, kao i zasluživanje naklonosti i poverenja istraživača kao korisnika, odnosno pretplatnika istog. Tokom prethodnih godina, redakcija časopisa „Ekonomija – teorija i praksa“ predano je radila na unapređenju kvaliteta časopisa. Osnovna misija redakcije časopisa „Ekonomija – teorija i praksa“ jeste intenzivnije uključivanje diplomaca i naučnih kadrova u međunarodni sistem naučnih informacija. Na taj način, časopis posredno, ali značajno doprinosi naučnom učinku zemlje. Ovakav profil časopisa u potpunosti odgovara akreditovanim programima na sva tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske studije), a takođe, odgovara i akreditovanom polju za nauku.

  Časopis „Ekonomija - teorija i praksa“ je kategorisan od strane Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj Republike Srbije, kategorijom:

  • od 2013. do 2016.godine – M53
  • 2017. godine – M52
  • 2018. godine – M52
  • 2020. godine – M51

  TEMATSKE OBLASTI

  • Makroekonomija i monetarna ekonomija
  • Međunarodna ekonomija i trgovina
  • Mikroekonomija
  • Poslovna ekonomija
  • Ekološka ekonomija
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje
  • Računovodstvo i revizija
  • Ekonomski razvoj, inovacije, tehnološke promene
  • Kvantitativne metode
  • Poslovni informacioni sistemi
  • Menadžment
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Marketing
  • Ekonomija poljoprivrede i prirodnih resursa
  • Urbana, ruralna, regionalna i transportna ekonomija
  • Ostale specijalne teme
 • REDAKCIJA

  Izdavač:
  • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  Glavni urednik:
  • Prof. dr Dragan Soleša
  Lektor i korektor za srpski jezik:
  • Marija Sudar
  Prevodilac, lektor i korektor za engleski jezik:
  • Kristina Marić
 • RECENZIRANJE RADOVA

  Lista recenzenata:
  1. Prof. dr Dragan Soleša, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (kvantitativne metode i informacioni sistemi)
  2. Prof. dr Marko Ivaniš, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (finansije i bankarstvo)
  3. Prof. dr Slobodan Nešković, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (opšte i pravne nauke)
  4. Prof. dr Vesna Bogojević Arsić, Fakultet organizacionih nauka (finansijski menadžment)
  5. Prof. dr Maja Ćirić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija; marketing, ponašanje potrošača)
  6. Prof. dr Vladan Pavlović, Ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici (računovodstvo, revizija i poslovne finansije)
  7. Prof. dr Svetlana Ignjatijević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija; makroekonomija, javne finansije)
  8. Prof. dr Radovan Vladisavljević, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija; menadžment)
  9. Doc. dr Radivoj Prodanović, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (agrarna ekonomija, agrarna politika, farm menadžment)
  10. Prof. dr Miroslav Čavlin, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (finansije i bankarstvo, poslovno – finansijska analiza)
  11. Dr Nataša Kljajić, naučni sadradnik, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, (agroekonomija; ekonomika melioracija)
  12. Prof. dr Katarina Đurić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (ekonomija, agrarna politika i ruralni razvoj)
  13. Prof. dr Jelena Vapa Tankosić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija; međunarodna trgovina)
  14. Dr Miroslav Pavlović, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (zaštita životne sredine, reciklaža, prirodni otpadni materijali)
  15. Dr Marija Mihailović, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (materijali i hemijske tehnologije)
  16. Dr Vladimir Panić, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (provodni oksidni materijali i njihova fizičko–hemijska osvojstva; korozija i zaštita materijala, dinamički odgovori elektrohemijskih sistema)
  17. Prof. dr Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, (proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment)
  18. Prof. dr Radmilo Pešić, Poljoprivredni fakultet, Beograd (makroekonomija; ekonomika prirodnih resursa i životne sredine)
  19. Prof. dr Nebojša Novković, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad (agroekonomija, organizacija u poljoprivredi)
  20. Dr sc Goran Buturac, znanstveni savjetnik, Ekonomski institut, Zagreb, (ekonomija, makroekonomija)
  21. Prof. dr Nenad Marković, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci (ekonomija i biznis)
  22. Prof. dr Marjan Krašna, Filozofski fakultet i Prirodoslovno matematički fakultet, Univerzitet u Mariboru (didaktika, IKT)
  23. Prof. dr Aleksandra Tešić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (finansije i bankarstvo, investicije)
  24. Prof. dr Mihajlo Rabrenović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, (menadžment, javna uprava)
  25. Prof. dr Saša Igić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (ekonomika prirodnih resursa, inženjerski menadžment)
  26. Prof. dr Boris Kuzman, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (agrarna ekonomija, agrarna politika, tržište i marketing)
  27. Prof. dr Tomislav Brzaković, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu (ekonomija i finansiranje)
  28. Prof. dr Jonel Subić, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (ekonomija, agrarna ekonomija)
  29. Prof. dr Miodrag Brzaković, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu (menadžment i biznis)
  30. Prof. dr Vladimir Šimović, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Hrvatska (informacione tehnologije, baze podataka)
  31. Doc. dr Nikola Ćurčić, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (marketing, istraživanje tržišta, konkurentnost)
  32. Prof. dr Jelena Bošković, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (agronomija, tehnologija i inženjerski menadžment)
  33. Prof. dr Jelena Kiurski, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (primenjena ekologija sa zaštitom životne sredine)
  34. Doc. dr Ivana Brkić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna ekonomija i finansije)
  35. Doc. dr Branislav Dudić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija)
  36. Prof. dr Rajko Tepavac, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna ekonomija i finansije)
  37. Prof. dr Marija Čukanović-Karavidić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, (menadžment)
  38. Prof. dr Slobodan Živkucin, Visoka škola za menadžment i poslovne komunikacije Sremski Karlovci, (poslovna ekonomija i menadžment)
  39. Prof. dr Jožef Kabok, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, (društvene nauke-ekonomija)
  40. Prof. dr Aleksandar Petković, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (finansije i bankarstvo)
  41. Doc. dr Nikola Puvača, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (agronomija, tehnologija i inženjerski menadžment)
  42. Prof. dr Dragan Ilić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, (poslovna i međunarodna ekonomija)
  43. Prof. dr Vladimir Đaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, (menadžment i investicije u inženjerstvu)
  44. Prof. dr Jelena Matijašević-Obradović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, (krivičnopravna uža naučna oblast)
  45. Doc.dr Slađana Vujičić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo Beograd, (menadžment)
  46. Doc. dr Darjan Karabašević, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, (menadžment, informatika)
 • PRIJAVA I DOSTAVA RADOVA

  Kompletne radove pripremljene prema tehničkom uputstvu treba dostaviti na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. zajedno sa popunjenim formularom za prijavu.

  Radovi dostavljeni redakciji časopisa „Ekonomija – teorija i praksa“ moraju da budu originalni - podrazumeva se da nisu objavljivani niti je u toku razmatranje njihovog objavljivanja u drugim časopisima.

  Formular za prijavu
  Tehničko uputstvo na srpskom jeziku

  Nakon prihvatanja rada od strane dva (2) recenzenta, neophodno je platiti kotizaciju koja po radu iznosu 15.000,00 din i može se izvršiti na tekući račun Fakulteta: 330-15003002-53. Svaki autor dobija štampano i elektronsko izdanje broja časopisa u kome je rad objavio, ličnim preuzimanjem ili putem pošte. Kotizacija se plaća po radu, ne po autoru.

 • KONTAKT

  Adresa:
  • Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
  • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • Redakcija časopisa "Ekonomija - teorija i praksa"
  • Cvećarska br. 2, 21102 Novi Sad
  Kontakt
  • Telefon: 021/400-484 (lokal 122)
  • Fax: 469-513
  • Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • ARHIVA