Softversko inženjerstvo

Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je Softversko inženjerstvo. Osnovni cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva.

Studijski program Softversko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Student koji završi osnovne akademske studije na studijskom programu Softverskog inženjerstva osposobljen je za projektovanje, razvoj i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Završenim programom osnovnih akademskih studija studijskog programa Softversko inženjerstvo studenti su kvalifikovani za nastavak i završetak master akademskih studija iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, za izradu master rada, kao i za permanentno učenje tokom života.

Studijski program osnovnih akademskih studija Softversko inženjerstvo, traje četiri godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ESPB bodova. Završetkom studija ovog studijskog programa student stiče naziv diplomirani inženjer softvera.

Nastavni plan studijskog programa

Redni brojŠifraNaziv predmetaPregled predmetaSem.Aktivna nastavaOst.ESPBObavezni / IzborniTip predmeta
PVDONSTIR/IR
PRVA GODINA
1 EIOr01 Digitalna logika Pregled I 3 2 - - - 7 O AO
2 EIOr02 Matematika 1 Pregled I 2 3 - - - 8 O TM
3 EIOr03 Uvod u programiranje Pregled I 2 - 3 - - 7 O TM
4 EIOr04 Engleski jezik 1 Pregled I 3 2 - - - 8 O AO
5 EIOr05 Objektno orijentisano programiranje 1 Pregled II 3 - 2 - - 8 O NS
6 EIOr06 Matematika 2 Pregled II 3 2 - - - 8 O TM
7 EIOr07 Uvod u organizaciju računara Pregled II 2 - 3 - - 6 O TM
8 EIIB1 Predmeti izbornog bloka 1   II
  * Student bira jedan predmet od tri.
  EIIBr08 Uvod u menadžment Pregled II 2 3 - - - 8 IB AO
  EIIBr09 Računarska grafika Pregled II 2 - 3 - - 8 IB TM
  EIIBr40 Uvod u softversko inženjerstvo Pregled II 2 - 3 - - 8 IB TM
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - 60    
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600        
DRUGA GODINA
1 EIOr10 Algoritmi i stukture podataka Pregled III 2 - 3 - - 8 O NS
2 EIOr11 Verovatnoća i statistika Pregled III 2 3 - - - 8 O TM
3 EIOr12 Računarske mreže i telekomunikacije Pregled III 3 - 2 - - 7 O TM
4 EIOr13 Arhitektura računarskih sistema Pregled III 3 - 2 - - 7 O TM
5 EIOr14 Objektno orijentisano programiranje 2 Pregled IV 3 - 2 - - 7 O NS
6 EIOr15 Operativni sistemi Pregled IV 2 - 3 - - 7 O NS
7 EIIB2 Predmeti izbornog bloka 2   IV
  * Student bira jedan predmet od dva.
  EIIBr16 Uvod u računarsku tehniku Pregled IV 2 3 - - - 8 IB NS
  EIIBr17 Multimedijalne i grafičke aplikacije Pregled IV 2 - 3 - - 8 IB NS
8 EIIB3 Predmeti izbornog bloka 3   IV
  * Student bira jedan predmet od tri.
  EIIBr18 Engleski jezik 2 Pregled IV 3 2 - - - 8 IB AO
  EIIBr19 Otvoreno računarstvo Pregled IV 3 - 2 - - 8 IB NS
  EIIBr41 Računarske analize i diskretna matematika Pregled IV 3 2 - - - 8 IB NS
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - 60    
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600        
TREĆA GODINA
1 EIOr20 Baze podataka 1 Pregled V 2 3 - - - 8 O NS
2 EIOr21 Objektno orijentisano programiranje 3 Pregled V 3 - 2 - - 7 O SA
3 EIOr22 Web tehnologije Pregled V 3 - 2 - - 7 O SA
4 EIIB4 Predmeti izbornog bloka 4   V
  * Student bira jedan predmet od dva.
  EIIBr23 Internet programiranje Pregled V 2 - 3 - - 8 IB SA
  EIIBr24 Internet marketing Pregled V 2 3 - - - 8 IB SA
5 EIOr25 Teorija sistema i informacija Pregled VI 2 3 - - - 8 O NS
6 EIOr26 Baze podataka 2 Pregled VI 3 - 2 - - 7 O NS
7 EIOr27 Кomunikacioni sistemi Pregled VI 3 - 2 - - 7 O AO
8 EIIB5 Predmeti izbornog bloka 5   VI
  * Student bira jedan predmet od dva.
  EIIBr28 Upravljanje softverskim projektima Pregled VI 2 3 - - - 8 IB NS
  EIIBr29 Menadžment inovacija Pregled VI 2 3 - - - 8 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - 60    
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600        
ČETVRTA GODINA
1 EIOr30 Projektovanje informacionih sistema Pregled VII 3 - 2 - - 7 O SA
2 EIOr31 Osnove zaštite informacija Pregled VII 3 - 2 - - 7 O SA
3 EIOr32 Veštačka inteligencija Pregled VII 2 - 3 - - 6 O SA
4 EIIB6 Predmeti izbornog bloka 6   VII
  * Student bira jedan predmet od dva.
  EIIBr33 Infrastruktura za elektronsko poslovanje Pregled VII 2 - 3 - - 6 IB SA
  EIIBr34 Elektronsko učenje Pregled VII 2 3 - - - 6 IB SA
5 EIOrp Stručna praksa Pregled VII - - - - 6 3 O SA
6 EIOr35 Računarske osnove interneta Pregled VIII 2 - 3 - - 5 O SA
7 EIOr36 Senzorski sistemi Pregled VIII 2 - 3 - - 6 O SA
8 EIOr37 Paralelni računarski sistemi Pregled VIII 3 - 2 - - 6 O NS
9 EIIB7 Predmet izbornog bloka 7   VIII
  * Student bira jedan predmet od dva.
  EIIBr38 Programiranje mobilnih aplikacija Pregled VIII 3 - 2 - - 6 O SA
  EIIBr39 Internet inteligentnih uređaja Pregled VIII 3 - 2 - - 6 O NS
10 EIOrir Istraživački rad na izradi završnog rada Pregled VIII - - - 2 - 2 O SA
11 EIOrr Završni rad Pregled VIII - - - - - 6 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 2 6 60    
Ukupno časova aktivne nastave na godini (20 + 20) x 15 + 2 x 15 = 630 6*15=90      
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 600+600+600+630=2430 90 240 - -

Spisak nastavnika

Spisak nastavnika Preuzimanje
Soleša Dragan Preuzmi naučni karton
Arsovski Saša Preuzmi naučni karton
Ćirić Maja Preuzmi naučni karton
Ćurić Vladimir Preuzmi naučni karton
Fajt Siniša Preuzmi naučni karton
Jokić Stevan Preuzmi naučni karton
Krašna Marijan Preuzmi naučni karton
Lazar Ožegović Preuzmi naučni karton
Likavec Silvia Preuzmi naučni karton
Marić Kristina Preuzmi naučni karton
Marković Aleksandar Preuzmi naučni karton
Micić Aleksandar Preuzmi naučni karton
Milenković Ana Preuzmi naučni karton
Šimović Vladimir Preuzmi naučni karton
Stefan Panić Preuzmi naučni karton
Vladisavljević Radovan Preuzmi naučni karton
Žunić Dragiša Preuzmi naučni karton

Preuzimanja

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenataPreuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski programPreuzmi PDF
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne akademske studije (OAS)Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle