Ekološko inženjerstvo

Studijski program „Ekološko inženjerstvo“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Svrha studijskog programa „Ekološko inženjerstvo“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera zaštite životne sredine. S obzirom na stalni porast problema u životnoj sredini, kao neophodnost se pojavljuje potreba za kompetentnim kadrovima iz oblasti ekološkog inženjerstva, koji će biti osposobljeni da odgovrono upravljaju životnom sredinom.

Osnovni cilj studijskog programa „Ekološko inženjerstvo“ je pružanje sadržajnog i kvalitetnog visokog obrazovanja, odnosno osposobljavanje stručnjaka za odgovorno upravljanje i rešavanje problema iz oblasti ekološkog inženjerstva / zaštite životne sredine. Cilj studijskog programa je da dobijemo stručnjaka spremnog da predloži rešenja, koja će poboljšati kvalitet elemenata životne sredine, posredno kvalitet života savremenog čoveka.

Studijski program osnovnih akademskih studija „Ekološko inženjerstvo“ traje četri godine. Završetkom ovih studija student stiče 240 ESPB bodova. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi DIPLOMIRANI INŽENJER ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE. Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Кvalitetu nastavnog procesa doprinosi i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Nastavni plan studijskog programa

Ekološko inženjerstvo - Osnovne akademske studije

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
PVDONSTIR/IR
PRVA GODINA
1. 22.EIOO01 Opšta ekologija Pregled I 3 2 0 0 0 8 O AO
2. 22.EIOO02 Osnovi inženjerstva Pregled I 3 2 0 0 0 7 O TM
3. 22.EIOO03 Informatika Pregled I 2 3 0 0 0 7 O AO
4. 22.EIOO04 Matematika Pregled I 2 3 0 0 0 8 O TM
5. 22.EIOO05 Ekološki menadžment Pregled II 3 2 0 0 0 8 O TM
6. 22.EIOO06 Ekološka ekonomija Pregled II 3 2 0 0 0 8 O TM
7. 22.EIOI1 Izborna grupa 1
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta.
22.EIOI07 Engleski jezik Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
22.EIOI08 Poslovne komunikacije Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
8. 22.EIOI2 Izborna grupa 2
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta.
22.EIOI09 Botanika Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
22.EIOI10 Zoologija Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 0 0 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40 0 60
DRUGA GODINA
9. 22.EIOO11 Hemija životne sredine Pregled III 3 1 2 0 0 8 O NS
10. 22.EIOO12 Fizika životne sredine Pregled III 3 1 2 0 0 8 O NS
11. 22.EIOO13 Toksikologija Pregled III 2 2 0 0 0 7 O NS
12. 22.EIOO16 Statistika Pregled III 2 2 0 0 0 7 O TM
13. 22.EIOO19 Ekološki monitoring Pregled IV 3 2 0 0 0 8 O NS
14. 22.EIOO27 Hazardi u životnoj sredini Pregled IV 3 2 0 0 0 8 O NS
15. 22.EIOI3 Izborna grupa 3
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta.
22.EIOI17 Poslovni engleski jezik Pregled IV 2 3 0 0 0 7 IB AO
22.EIOI18 Socijalna ekologija Pregled IV 2 3 0 0 0 7 IB AO
16. 22.EIOI4 Izborna grupa 4
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta.
22.EIOI14 Ekologija biljaka Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
22.EIOI15 Ekologija životinja Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 16 4 0 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40 0 60
TREĆA GODINA
17. 22.EIOO21 Ekologija čoveka Pregled V 2 2 0 0 0 7 O NS
18. 22.EIOO22 Ekološka politika i standardi EU Pregled V 3 2 0 0 0 8 O SA
19. 22.EIOO23 Aeropolutanti i zaštita vazduha Pregled V 3 2 1 0 0 8 O NS
20. 22.EIOO24 Hidrobiologija i zaštita voda Pregled V 2 2 1 0 0 7 O NS
21. 22.EIOO25 Energija i životna sredina Pregled VI 3 2 0 0 0 8 O SA
22. 22.EIOO26 Menadžment rizika u životnoj sredini Pregled VI 3 2 0 0 0 8 O SA
23. 22.EIOI5 Izborna grupa 5
* Student bira 1 od ponuđena 3 predmeta.
22.EIOI20 Кlimatologija Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB NS
22.EIOI28 Jonizujuća i nejonizujuća zračenja Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB NS
22.EIOI29 Zaštićeni delovi prirode Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB NS
24. 22.EIOI6 Izborna grupa 6
* Student bira 1 od ponuđena 3 predmeta.
22.EIOI30 Ekološki projekti Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB SA
22.EIOI31 Zelena arhitektura Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB SA
22.EIOI32 Inženjerski menadžment prirodnih resursa Pregled VI 2 3 0 0 0 7 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 18 2 0 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40 0 60
ČETVRTA GODINA
25. 22.EIOO33 Tehnologija zaštite životne sredine Pregled VII 2 3 0 0 0 7 O SA
26. 22.EIOO34 Mikrobiološki principi i metode u ekologiji Pregled VII 2 0 3 0 0 6 O TM
27. 22.EIOO35 Upravljanje otpadom Pregled VII 3 2 0 0 0 7 O SA
28. 22.EIOO36 Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije Pregled VII 3 2 0 0 0 6 O SA
29. 22.EIOO37 Stručna praksa Pregled VII 0 0 0 0 6 3 O SA
30. 22.EIOO38 Ekološka poljoprivreda Pregled VIII 4 3 0 0 0 7 O NS
31. 22.EIOO39 Кontrola kvaliteta životne sredine Pregled VIII 3 0 3 0 0 6 O SA
32. 22.EIOO40 Ekološko pravo Pregled VIII 3 2 0 0 0 6 O NS
33. 22.EIOO41 Predmet završnog rada - Istraživački rad Pregled VIII 0 0 0 2 0 4 O SA
34. 22.EIOO42 Završni rad - Izrada i odbrana Pregled VIII 0 0 0 0 2 8 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 12 6 2 8 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40 8 60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 160 8 240

Preuzimanja

Naziv fajlaPreuzimanje
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle