Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Njagov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje studenata za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz poslovnih finansija, javnih finansija, finansijskih tržišta i institucija, računovodstva, poslovno-finansijske analize, finansijskog izveštavanja, revizije i kontrole.

Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi diplomirani inženjer menadžmenta.

Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Osnovna svrha studijskog programa „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera menadžera u oblasti poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na stalni porast svetskog stanovništva, rastu i zahtevi za povećanom proizvodnjom hrane. Samim tim, kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti poljoprivrede, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama. Studijski program je prilagođen potrebama razvoja poljoprivrede Srbije, posebno njenog sve značajnijeg segmenta, a to je organska proizvodnja hrane.

Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je Softversko inženjerstvo. Osnovni cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtevaju osnovna znanja i veština iz oblasti softverskog inženjerstva.

Studijski program Softversko inženjerstvo pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Student koji završi osnovne akademske studije na studijskom programu Softverskog inženjerstva osposobljen je za projektovanje, razvoj i primenu savremenih softverskih sistema. Poseban naglasak je na usvajanju generičkih znanja iz projektovanja fizičke arhitekture, sistemske programske podrške, međuračunarskih komunikacija i arhitektura i algoritama, a zatim, na osposobljavanje studenata za projektovanje i razvoj namenskih računarskih struktura i razvoj platformi i sistema za rad u realnom vremenu.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle