Dekan

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK) je od svog osnivanja pa do danas prošao sve faze razvoja i izrastao u snažnu, autonomnu i respektabilnu visokoškolsku instituciju. Sa ponosom ističemo da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima 13 akreditovanih studijskih programa na sva 3 nivoa akademskih studija, od toga 6 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 4 studijska programa master akademskih studija i 3 studijska programa doktorskih akademskih studija. FIMEK je akreditovan za bavljenje naučno-istraživačkim radom, koji je temelj razvoja svake naučne institucije, i to u dva polja: društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom. Na ovaj način Fakultet kontinuirano podiže opšte i posebne kompetencije nastavnog kadra, što mu je omogućilo da se, u oštroj konkurenciji, pozicionira kao visokoškolska institucija sa visokim kredibilitetom.

Fimek

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK nastoji da u procesu studiranja kroz sinergiju profesionalnog, savremenog i kvalitetnog obrazovanja i usavršavanja kod studenata formira pozitivan stav prema sticanju novih znanja i veština i stalnom usavršavanju, a u cilju sigurnog postizanja uspeha i napredovanja u karijeri. U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima želimo da pružimo vrhunsko obrazovanje i održimo kontinuitet u njihovom usavršavanju.

Akreditacija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama članova komisije Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-00014/5/2019-03 od 24.03.2020. godine kojom je utvrđeno da: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Istorijat Fakulteta

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine pod nazivom Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe spoljne trgovine u Novom Sadu.

Osnivač Fakulteta, prof. dr Slavko Carić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kao redovan profesor i šef Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i konsultantskog iskustva u radu sa privredom, implementirao je znanja akumulirana godinama u nastavni plan i program Fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle