Kancelarije

Na FIMEK-u trenutno postoji 7 kancelarija: Kancelarija za saradnju sa privredom, edukaciju i stručno usavršavanje privrednih subjekata i rukovođenje stručnom praksom studenata; Kancelarija za međunarodnu saradnju i održivi razvoj; Kancelarija za evaluaciju i samovrednovanje; Kancelarija za finansijski menadžment i korporativni konsalting; Kancelarija za razvoj karijere; Kancelarija za strane jezike i Kancelarija za studente.

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.

Saradnja sa privredom

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nastoji da svojim studentima pruži mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti i kontinuirano radi na proširenju mreže partnerskih ustanova i intenziviranju saradnje sa njima.

Ovde možete pogledati linkovane logo-e naših partnera i posetiti njihove sajtove klikom na odredjeni logo. 
Studentske prakse

Studentske prakse

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu nudi sledeće kurseve:

Savremena bankarska radionica

Savremena bankarska radionica

Profesionalno berzansko trgovanje

Profesionalno berzansko trgovanje

Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama

Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama

Savremena menadžment radionica

Savremena menadžment radionica

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle