Osnovne akademske studije traju četiri godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA, DIPLOMIRANI INŽENJER MENADŽMENTA, DIPLOMIRANI EKOLOG, DIPLOMIRANI INŽENJER SOFTVERA odnosno DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položen prijemni ispit.

Na osnovnim akademskim studijama, s jedne strane, stiču se znanja potrebna za upis u sledeći obrazovni stepen, dok s druge strane, stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućavaju obavljanje određenih stručnih poslova koji se traže na tržištu rada. U skladu sa Bolonjskom deklaracijom svi predmeti traju jedan semestar i za svaki predmet je utvrđen odgovarajući broj ESPB bodova, određen na osnovu obima rada koji student treba da uloži kako bi savladao predmet.

Kroz izborne predmete studenti stiču uskostručna znanja upravo iz onih oblasti koje su im interesantne. Na taj način studentima se pruža mogućnost da se pripreme upravo za one poslove kroz koje bi želeli da razvijaju svoju karijeru. Sticanje praktičnih znanja i veština koje su potrebne za uspešno zaposlenje, obezbeđeno je kroz stručnu praksu u bankama, osiguravajućim društvima, kao i u brojnim kompanijama sa kojima Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment ima potpisan Sporazum o saradnji.

Profesori na Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment su eminentni stručnjaci u svojim sa veoma bogatim iskustvom kako u nauci tako i u praksi. Svim našim studentima na raspolaganju su i brojne druge aktivnosti kao što su sportsko-rekreativne aktivnosti, predavanja gostujućih predavača, javne tribine, usavršavanja u inostranstvu kao i na samom Fakultetu kroz specijalističke kurseve i raznih oblasti.

Po završetku Osnovnih akademskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja, unapređenja kvaliteta života i kontinuiranog profesionalnog razvoja. Studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje i usavršavanje na nekom od studijskih programa Master akademskih studija.

Master akademske studije traju jednu godine i po njihovom završetku stiče se ukupno 300 ESPB bodova i zvanje MASTER EKONOMISTA, MASTER INŽENJER MENADŽMENTA i MASTER INŽENJER SOFTVERA. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne akademske studije i stečenih 240 ESPB bodova.

Osnovna obeležja studijskih programa na Master akademskim studijama su:
 • Predmeti su jednosemestralni;
 • Broj časova u nedelji iznosi 20 časova;
 • Uspostavljen je povoljan odnos časova predavanja, vežbi i studijsko istraživačkog rada u nedelji i semestru;
 • Od ukupnog broja časova aktivne nastave na studijskim programima master akademskih studija 62,5% su časovi predavanja i vežbi, a od toga 56% čine časovi predavanja na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije, odnosno 60% na studijskom programu Inženjerski menadžment u agrobiznisu;
 • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta. Ukupan broj ESPB bodova po semestru iznosi 30, a za godinu 60 bodova;
 • U prvom semestru studijskog programa Poslovna ekonomija i finansije, zastupljeno je dva izborna predmeta, koje student bira od ponuđenih pet, što doprinosi kvalitetu studijskog programa. Procenat izborne nastave je 55% ;
 • U zimskom semestru studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu zastupljen je jedan izborni predmet, koji student bira od ponuđenih dva, u letnjem semestru je takođe zastupljen jedan izborni predmet, koji student bira od ponuđenih dva, što doprinosi kvalitetu studijskog programa. Procenat izborne nastave je 45%;
 • Završni rad je predviđen programom diplomskih akademskih studija i nosi 17 ESPB na studijskom programu Poslovna ekonomija i finansije, odnosno 15 ESPB na studijskom programu Inženjerski menadžment u biotehnologiji;
 • Realizacija studijskog programa je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim akademskim i iskustvom u privredi.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student- profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Doktorske studije traju tri godine i po završetku studija stiče se ukupno 480 ESPB bodova i zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE, odnosno DOKTOR NAUKA - INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO / INŽENJERSKI MENADŽMENT / ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO. Uslov za upis ovih studija jeste prethodno završene osnovne i master akademske studije i stečenih 300 ESPB bodova.

Osnovna obeležja studijskog programa su:
 • Predmeti su jednosemestralni;
 • Za svaki predmet utvrđen je odgovarajući broj ESPB bodova, u zavisnosti od obima rada koji student treba da uloži da bi savladao sadržaje predmeta. Ukupan broj ESPB bodova po semestru iznosi 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180 ESPB bodova;
 • Uspostavljen je povoljan odnos časova predavanja i studijsko- istraživačkog rada, tako da su od ukupnog fonda časova aktivne nastave predavanja zastupljena sa više od 25%;
 • Studenti već od prvog semestra imaju istraživački rad za izbor teme za doktorsku disertaciju i pregled literature, a kroz ostale semestre istraživački rad na izradi doktorske disertacije, obradi i analizi podataka istraživanja kao i oblikovanje i pisanje doktorske disertacije. Aktivnosti izrade i odbrane doktorske disertacije vrednuju se sa 70 ESPB bodova;
 • Student je obavezan da uradi i objavi dva naučna rada koja nose ukupno 15 ESPB bodova na studijskom programu Inženjerski menadžment u agrobiznisu, odnosno dva naučna rada koja sa teorijskim osnovama izrade rada nose 30 ESPB na studisjkom programu Poslovna ekonomija;
 • Od ukupnog broja predmeta, obaveznih predmeta ima tri i oni ukupno nose 30 ESPB bodova, a izbornih predmeta ima pet, koje studenti biraju od deset ponuđenih, i ukupno nose 50 ESPB bodova;
 • Realizacija studijskog programa je poverena eminentnim stručnjacima sa bogatim nastavnim/ naučnim iskustvom.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem naučnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle