Prevashodni cilj programa je da pruži studentima napredan nivo znanja, veština i sposobnosti iz poslovne ekonomije, sa fokusom na naučne discipline u oblasti poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja za samostalnu realizaciju naučnih istraživanja kao i za rešavanje kompleksnih poslovnih problema. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka, što je od velikog značaja i za razvoj i konkurentnost privrede naše zemlje. Pored toga cilj programa je da pruži kandidatima mogućnost da prodube znanja iz onih disciplina u okviru poslovne ekonomije, koje će im omogućiti bolje razumevanje poslova koje obavljaju u organizacijama u kojima su zaposleni, te lični razvoj i napredak u karijeri.

Naziv studijskog programa doktorskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“, a akademski naziv koji se stiče je doktor nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment.

Prevashodni cilj studijskog programa doktorskih studija je da pruži studentima mogućnost nadogradnje i usavršavanja znanja i sposobnosti koje su prethodno stekli završetkom master akademskih studija. Na taj način studenti će obogatiti sopstvene kompetencije i proširiti svoje vidike u okviru stručno naučne oblasti. Takođe, ključni cilj studijskog programa doktorskih studija „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je adekvatno osposobiti studente da razvijaju i primenjuju najsavremenija naučna dostignuća, organizuju i vode nacionalne i međunarodne projekte i postanu kvalitetni stručnjaci u pomenutoj oblasti.

Osnovni cilj studijskog programa Softversko inženjerstvo doktorskih akademskih studija jeste da studentima omogući sticanje dodatnih znanja iz oblasti savremenog softverskog inženjerstva; da obrazuje doktore nauka iz oblasti softverskog inženjerstava koji su kompetentni za obavljanje složenijih poslovnih procesa u oblastima programiranja, planiranja, izrade i održavanja softverskih rešenja, a sve u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije; da obrazuje doktore nauka koji su u potunosti osposobljeni za naučno istraživački rad i rad na projektima.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle