Saobraćajno inženjerstvo

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama saobraćaja, putničkog i teretnog transporta, komunikacija i logistike.

Završetkom studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo studenti stiču kompetencije da analiziraju, prognoziraju i upravljaju kompleksnim saobraćajnim sistemima. Pored toga studenti će steći kompetencije u domenu odgovaranja na zahteve tržišta u domenu transporta, projektovanja i upravljanja fizičkim i informacionom tokovima u drumskom, zatim u različitim vidovima modalnog saobraćaja, ali i u mutimodalnom saobraćaju.

Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.

Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.

Nakon završetka studijskog programa Saobraćajno inženjerstvo studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u:

 • saobraćajno–transportnim kompanijama,
 • proizvodnim, industrijskim preduzećima,
 • trgovačkim i distributivnim kompanijama,
 • špediterskim kompanijama i transportnim agencijama,
 • drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima,
 • organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja,
 • preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga - logistički provajderi,
 • javnim ustanovama - ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou,
 • gradskim upravama, projektnim organizacijama,
 • istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija,
 • bankama, medijskim i novinskim kućama,
 • osiguravajućim kompanijama,
 • carinskim upravama,
 • obrazovnim institucijama, na različitim nivoima,
 • kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Nastavni plan studijskog programa

Saobraćajno inženjerstvo - Osnovne akademske studije

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
PVDONSTIR/IR
PRVA GODINA
1 20.SIO001 Osnove saobraćaja i transporta Pregled I 3 2 0 0 0 8 O TM
2 20.SIO002 Matematika Pregled I 2 3 0 0 0 7 O TM
3 20.SIO003 Osnove mašinstva Pregled I 2 3 0 0 0 7 O TM
4 20.SIO004 Osnove programiranja Pregled I 3 2 0 0 0 8 O TM
5 20.SIO005 Engleski jezik 1 Pregled II 3 2 0 0 0 8 O AO
6 20.SIO006 Inženjersko crtanje primenom računara Pregled II 3 2 0 0 0 8 O NS
7 20.SIOI1 Izborna grupa 1
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta.
20.SIOI07 Mehanika Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB TM
20.SIOI08 Osiguranje u saobraćaju i transportu Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
20.SIOI09 Osnovi ekonomije Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
20.SIOI10 Propisi u oblasti saobraćaja Pregled II 2 3 0 0 0 7 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40
DRUGA GODINA
8 20.SIO011 Teorija saobraćajnog toka Pregled III 2 3 0 0 0 7 O TM
9 20.SIO012 Verovatnoća i statistika Pregled III 2 3 0 0 0 7 O TM
10 20.SIO013 Transportna sredstva i održavanje Pregled III 3 2 0 0 0 8 O NS
11 20.SIO014 Osnove saobraćajne infrastrukture Pregled III 3 2 0 0 0 8 O NS
12 20.SIO015 Vozna dinamika Pregled IV 3 2 0 0 0 7 O NS
13 20.SIO016 Tehnologija teretnog transporta Pregled IV 3 2 0 0 0 7 O NS
14 20.SIOI2 Izborna grupa 2
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta.
20.SIOI17 Engleski jezik 2 Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
20.SIOI18 Špedicija i agencijsko poslovanje Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
20.SIOI19 Organizacija transporta Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
20.SIOI20 Preduzetništvo Pregled IV 2 3 0 0 0 8 IB AO
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40
TREĆA GODINA
15 20.SIO021 Bezbednost saobraćaja Pregled V 2 3 0 0 0 7 O NS
16 20.SIO022 Tehnologija putničkog transporta Pregled V 2 3 0 0 0 7 O NS
17 20.SIO023 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem Pregled V 3 2 0 0 0 8 O SA
18 20.SIO027 Osnovi saobraćajnog projektovanja Pregled V 3 2 0 0 0 8 O NS
19 20.SIO026 Drumske saobraćajnice i terminali Pregled VI 3 2 0 0 0 7 O NS
20 20.SIO028 Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima Pregled VI 3 2 0 0 0 7 O NS
21 20.SIOI3 Izborna grupa 3
* Student bira 2 od ponuđena 4 predmeta.
20.SIOI24 Upravljanje ljudskim resursima u saobraćaju Pregled VI 2 3 0 0 0 8 IB AO
20.SIOI25 Ekspertize saobraćajnih nezgoda Pregled VI 2 3 0 0 0 8 IB SA
20.SIOI29 Baze podataka Pregled VI 2 3 0 0 0 8 IB AO
20.SIOI30 Transport opasnog tereta Pregled VI 2 3 0 0 0 8 IB SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40
ČETVRTA GODINA
22 20.SIO031 Eksploatacija i održavanje motornih vozila Pregled VII 3 2 0 0 0 7 O SA
23 20.SIO032 Кapaciteti drumskih saobraćajnica Pregled VII 3 2 0 0 0 7 O SA
24 20.SIO033 Transportne mreže Pregled VII 2 3 0 0 0 7 O SA
25 20.SIOI5 Izborna grupa 4
* Student bira 1 od ponuđena 2 predmeta.
20.SIOI34 Projektovanje i upravljanje parkiranjem Pregled VII 2 3 0 0 0 6 IB SA
20.SIOI35 Uticaj saobraćaja na životnu sredinu Pregled VII 2 3 0 0 0 6 IB SA
26 20.SIO036 Stručna praksa Pregled VII 0 0 0 0 6 3 O SA
27 20.SIO037 Intermodalni transport Pregled VIII 3 4 0 0 0 7 O SA
28 20.SIO038 Logistika u drumskom saobraćaju Pregled VIII 3 3 0 0 0 7 O SA
29 20.SIO039 Informaciono komunikacione tehnologije u saobraćaju Pregled VIII 4 3 0 0 0 8 O NS
30 20.SIO042 Istraživački rad na izradi završnog rada Pregled VIII 0 0 0 2 0 2 O SA
31 20.SIO043 Završni rad Pregled VIII 0 0 0 0 8 6 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - 2 14 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 42
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 162+2 14 240

Preuzimanja

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenataPreuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle