Poslovna ekonomija

Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Cilj programa je da pruži studentima sadržajno i kvalitetno obrazovanje u oblasti poslovne ekonomije i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja pri rešavanju konkretnih, složenih poslovnih problema kao i pri razvoju i vođenju naučno istraživačkih projekata. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka. Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, na raspolaganju su im široke mogućnosti zapošljavanja u u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta kao i finansija.

Doktorske studije traju 3 godinu i nose 180 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija student stiče zvanje DOKTOR NAUKA – EKONOMSKE NAUKE.

Nastava se ostvaruje kroz mentorski rad i uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa od školske 2016/17

Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Časovi aktivne nastave ESPB
Š Naziv predmeta S Status predmeta P SIR
PRVA GODINA
EBOedo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 8
EBOedo02 Matematika za ekonomske analize I O 4 3 11
EBOedo03 Mikroekonomska analiza I O 4 3 11
Ukupno I semestar 11 10 30
EBIBedo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
EBIBedo03 EBIBedo04 * Student bira јedan predmet od dva
1. Kvantitativne metode
2. Strategiјski proces
EBIBedo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
EBIBedo06 EBIBedo07 * Student bira јedan predmet od dva
1. Marketing strategiјa
2. Strategija upravljanja ljudskim resursima
EBIBedos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB ­ 5 5
EBIBedod1 Izrada prvog naučnog rada II IB ­ ­ 5
Ukupno II semestar 8 11 30
Ukupno na godini studiјa 19 21 60
DRUGA GODINA
EBIBedo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
EBIBedo08 EBIBedo09 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje inovacijama u preduzeću
2. Menadžment odnosa sa kupcima
EBIBedo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
EBIBedo10 EBIBedo11 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje korporativnim finansijama
2. Informacioni sistemi u ekonomiji
EBIBedos2 SIR-­Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB ­ 6 5
EBIBedod2 Izrada priјave disertaciјe III IB ­ ­ 5
Ukupno III semestar 8 12 30
EBIBedo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
EBIBedo12 EBIBedo13 * Student bira јedan predmet od dva
1. Međunarodni biznis
2. Konkurentnost u globalnoj ekonomiji
EBIBedos3 SIR­-Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB ­ 13 10
EBIBedod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB ­ ­ 10
Ukupno IV semestar 4 16 30
Ukupno na godini studiјa 12 28 60
TREĆA GODINA
EBIBedos4 SIR­Teoriјske osnove disertaciјe V IB ­ 20 10
EBIBedod4 Izrada disertaciјe V IB ­ 20
Ukupno V semestar ­ 20 30
EBIBеdos5 SIR-Teoriјske osnove disertaciјe VI IB 20 10
EBIBedod5 Izrada disertaciјe VI IB ­ 20
Ukupno VI semestar ­ 20 30
Ukupno na godini studiјa ­ 40 60
Ukupno 32 88 180

Nastavni plan studijskog programa do školske 2015/16

Poslovna ekonomija - Doktorske studije

Časovi aktivne nastaveESPB
ŠNaziv predmetaSStatus predmetaPSIR
PRVA GODINA
EBOedo01 Metodologiјa naučno istraživačkog rada I O 3 4 10
EBOedo02 Kvantitativne metode I O 4 3 10
EBOedo03 Savremene mikroekonomske analize I O 4 3 10
Ukupno I semestar 11 10 30
EBIBedo01 Izborni predmet 1 II IB 4 3 10
EBIBedo04 EBIBedo05 * Student bira јedan predmet od dva
1. Strategiјski proces
2. Međunarodni biznis
EBIBedo02 Izborni predmet 2 II IB 4 3 10
EBIBedo06 EBIBedo07 * Student bira јedan predmet od dva
1. Marketing strategiјa
2. Liderstvo i organizaciono ponašanje
EBIBedos1 SIR­Teoriјske osnove izrade naučnog rada II IB ­ 5 5
EBIBedod1 Izrada prvog naučnog rada II IB ­ ­ 5
Ukupno II semestar 8 11 30
Ukupno na godini studiјa 19 21 60
DRUGA GODINA
EBIBedo03 Izborni predmet 3 III IB 4 3 10
EBIBedo08 EBIBedo09 * Student bira јedan predmet od dva
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Računovodstvo
EBIBedo04 Izborni predmet 4 III IB 4 3 10
EBIBedo10 EBIBedo11 * Student bira јedan predmet od dva
1. Upravljanje razvoјem
2. Upravljanje odnosima sa kupcima
EBIBedos2 SIR-­Teoriјske osnove izrade disertaciјe III IB ­ 6 5
EBIBedod2 Izrada priјave disertaciјe III IB ­ ­ 5
Ukupno III semestar 8 12 30
EBIBedo05 Izborni predmet 5 IV IB 4 3 10
EBIBedo12 EBIBedo13 * Student bira јedan predmet od dva
1. Finansiјski menadžment
2. Informacioni sistemi i upravljanje poslovnim procesima
EBIBedos3 SIR­-Teoriјske osnove izrade naučnog rada IV IB ­ 13 10
EBIBedod3 Izrada drugog naučnog rada IV IB ­ ­ 10
Ukupno IV semestar 4 16 30
Ukupno na godini studiјa 12 28 60
TREĆA GODINA
EBIBedos4 SIR­Teoriјske osnove disertaciјe V IB ­ 20 10
EBIBedod4 Izrada disertaciјe V IB ­ 20
Ukupno V semestar ­ 20 30
EBIBеdos5 SIR-Teoriјske osnove disertaciјe VI IB 20 10
EBIBedod5 Izrada disertaciјe VI IB ­ 20
Ukupno VI semestar ­ 20 30
Ukupno na godini studiјa ­ 40 60
Ukupno 31 89 180

NazivDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi fajl

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle