Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Jelena M. Vapa-Tankosić, Prodekan za saradnju s privredom

Kancelarija za saradnju sa privredom povezuje studente Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i privredu u svrhu obostranog interesa i ima za cilj kontinuiranu saradnju Univerziteta, sa jedne strane, i privrednih subjekata, sa druge strane, a u svrhu promovisanja aspekta razvoja celoživotnog učenja i unapređenja profesionalnog odnosa prema radu.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Nikola M. Puvača, Prodekan za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju i održivi razvoj FIMEK-a osnovana je sa ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i sveta.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Svetlana D. Ignjatijević, Prodekan za nauku

Kancelarija za evaluaciju i samovrednovanje je osmišljena da sistematski i kontinuirano unapređuje kvalitet studija na Fakultetu. Kancelarija sprovodi aktivnosti u oblasti obezbeđenja i kontrole kvaliteta: kvalitet nastavnog procesa (obezbeđenje kvaliteta u oblastima: studijski programi, nastava, nastavno osoblje, naučnoistraživački i stručni rad, vrednovanje studenata, udžbenici i literatura, biblioteka, informacioni resursi, prostor i oprema, nenastavno osoblje); razvoj nastavnih planova; kvalitet naučnoistraživačkog rada; kvalitet upravljanja.

Rukovodilac: Prof. dr Maja Ćirić, Prodekan za akreditaciju

Delatnost Kancelarije za razvoj karijere je usmerena na osposobljavanje studenata i ostalih zainteresovanih subjekata za upravljanje ličnom karijerom, pružanje stručno-tehničke podrške pri procesu karijernog vođenja i savetovanja, promovisanje aspekta tzv. Life long learning, pružanje podrške u upravljanju kvalitetom, kao i saradnja sa Kancelarijom za saradnju sa privredom i Kancelarijom za strane jezike kako bi se obezbedile visokokvalitetne usluge.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Radivoj Prodanović, Prodekan za nastavu

Saradnik: Vanja Đukić

Kancelarija za studente pruža podršku studentima tokom njihovih studija. Posvećena je i namenjena svim studentima koji žele da obogate svoje znanje i budu aktivni činioci sistema visokog obrazovanja. Promoviše sve događaje edukativnog karaktera i uz saradnju sa ostalim kancelarijama, Kancelarija usmerava, pruža informacije i pomaže studentima da se uključe u željene aktivnosti.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle