Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Jelena M. Vapa-Tankosić

Kancelarija za saradnju sa privredom povezuje studente Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i privredu u svrhu obostranog interesa i ima za cilj kontinuiranu saradnju Univerziteta, sa jedne strane, i privrednih subjekata, sa druge strane, a u svrhu promovisanja aspekta razvoja celoživotnog učenja i unapređenja profesionalnog odnosa prema radu.

Rukovodilac kancelarije: Doc. dr Nikola M. Puvača, Prodekan za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju i održivi razvoj FIMEK-a osnovana je sa ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i sveta.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Svetlana D. Ignjatijević

Kancelarija za evaluaciju i samovrednovanje je osmišljena da sistematski i kontinuirano unapređuje kvalitet studija na Fakultetu. Kancelarija sprovodi aktivnosti u oblasti obezbeđenja i kontrole kvaliteta: kvalitet nastavnog procesa (obezbeđenje kvaliteta u oblastima: studijski programi, nastava, nastavno osoblje, naučnoistraživački i stručni rad, vrednovanje studenata, udžbenici i literatura, biblioteka, informacioni resursi, prostor i oprema, nenastavno osoblje); razvoj nastavnih planova; kvalitet naučnoistraživačkog rada; kvalitet upravljanja.

Rukovodilac kancelarije: Prof. dr Marko M. Ivaniš

Kancelarija za finansijski menadžment i korporativni konsalting je usmerena na praktičan rad u cilju osposobljavanja studenata i eksternih interesenata za strategijsko i operativno upravljanje korporativnim finansijama, kao i pružanje podrške projektnim aktivnostima iz oblasti primenjenih finansija i konsaltinga.

Rukovodilac: Prof. dr Jelena M. Vapa-Tankosić

Delatnost Kancelarije za razvoj karijere je usmerena na osposobljavanje studenata i ostalih zainteresovanih subjekata za upravljanje ličnom karijerom, pružanje stručno-tehničke podrške pri procesu karijernog vođenja i savetovanja, promovisanje aspekta tzv. Life long learning, pružanje podrške u upravljanju kvalitetom, kao i saradnja sa Kancelarijom za saradnju sa privredom i Kancelarijom za strane jezike kako bi se obezbedile visokokvalitetne usluge.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle