Rukovodilac kursa:
Prof. dr Marko Ivaniš
Prof. dr Marko Ivaniš
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke savremenog bankarskog poslovanja i da se upoznaju sa karakteristikama inovativnih bankarskih poslova i proizvoda kao i mogućnostima njihove primene na domicilnom finansijskom tržištu. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz savremene bankarske prakse, praćenjem i tumačenjem najnovijih razvojnih tendencija u bankarskoj industriji kao i analizom postignutih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor, polaznici kursa upoznaju se sa savremenim konceptom bankarskog proizvoda i najvažnijim praktičnim saznanjima iz domena bankarskog poslovanja, kao i procesima transformacije poslovnog bankarstva u vreme izražene ekonomske krize.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Marko Ivaniš
Prof. dr Marko Ivaniš
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke savremenog berzanskog trgovanja i da se upoznaju sa karakteristikama hartija od vrednosti kao i mogućnostima trgovanja na organizovanom finansijskom tržištu. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz trgovanja sa prikazom, praćenjem i tumačenjem osnovnih berzanskih pokazatelja kao i analizom postignutih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor polaznici kursa se upoznaju sa najvažnijim praktičnim saznanjima i brojnim alatkama za uspešno investiranje na berzi u vreme izražene ekonomske krize.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Maja Ćirić
Prof. dr Maja Ćirić
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim elementima marketinga u finansijskim institucijama, pri čemu se poseban akcenat stavlja na strategiju upravljanja odnosima sa klijentima. Polaznici kursa će se upoznati sa specifičnostima finansijskih usluga, sa načinima istraživanja tržišta, segmentacijom, diferenciranjem i tržišnim pozicioniranjem finansijskih institucija. Osim toga, posebna pažnja će se posvetiti specifičnostima marketing miksa u finansijskim institucijama. Nakon savladavanja osnova marketinga u finansijskim institucijama, razjasniće se pojam upravljanja odnosima sa klijentima. Objasniće se čitav niz procesa koje menadžeri finansijskih institucija treba da slede, kako bi bili uspešni u upravljanju odnosima sa klijentima. Ukazaće se na uticaj koji upravljanje odnosima sa klijentima ima na ostvarivanje satisfakcije i lojalnosti klijenata, a posredno i na pozitivne finansijske rezultate i konkurentsku prednost finansijskih institucija na tržištu.
Rukovodilac kursa:
Prof. dr Ožegović Lazar
Prof. dr Ožegović Lazar
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da polaznici na jednostavan i razumljiv način savladaju osnovne principe i postavke menadžmenta i njegove uloge u savremenom poslovanju, kao i da se upoznaju sa menadžment veštinama i mogućnostima njihove primene u poslovnim organizacijama. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz menadžerske prakse sa prikazima i tumačenjima osnovnih modela menadžerkih pristupa u upravljanju poslovnim organizacijama, kao i analizom postignutih menadžerskih rezultata. Kroz prezentacije i interaktivni razgovor polaznici kursa se upoznaju sa najvažnijim praktičnim saznanjima iz menadžmenta i preduzetništva kao i brojnim alatkama za uspešno upravljanje u savremenoj poslovnoj organizaciji u uslovima izražene ekonomske krize.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle