Pravo da upišu Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, a u skladu sa važećom Dozvolom za rad, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom.

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta zavisno od studijskog programa koji upisuju, a čija diploma može da se prizna na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.

U prvu godinu doktorskih studija se može upisati lice koje ima završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom 8,00 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama; akademski naziv magistar iz odgovarajuće oblasti, ako doktorat ne stekne prema ranije važećim zakonskim propisima i u roku predviđenim zakonom.

Diploma Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa za koji se student opredeli.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle