Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama

Rukovodilac kursa:
Prof. dr Maja Ćirić
Prof. dr Maja Ćirić
  • Vanredni profesor na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim elementima marketinga u finansijskim institucijama, pri čemu se poseban akcenat stavlja na strategiju upravljanja odnosima sa klijentima. Polaznici kursa će se upoznati sa specifičnostima finansijskih usluga, sa načinima istraživanja tržišta, segmentacijom, diferenciranjem i tržišnim pozicioniranjem finansijskih institucija. Osim toga, posebna pažnja će se posvetiti specifičnostima marketing miksa u finansijskim institucijama. Nakon savladavanja osnova marketinga u finansijskim institucijama, razjasniće se pojam upravljanja odnosima sa klijentima. Objasniće se čitav niz procesa koje menadžeri finansijskih institucija treba da slede, kako bi bili uspešni u upravljanju odnosima sa klijentima. Ukazaće se na uticaj koji upravljanje odnosima sa klijentima ima na ostvarivanje satisfakcije i lojalnosti klijenata, a posredno i na pozitivne finansijske rezultate i konkurentsku prednost finansijskih institucija na tržištu.

Nakon savladavanja kursa polaznici će biti osposobljeni za samostalno kreiranje marketing strategije i marketing plana za finansijske institucije. Osim toga, biće u stanju da izvrše analizu u kojoj meri je određena finansijska institucija orijentisana na klijente. Imaće sposobnost da kreiraju strategiju upravljanja odnosima sa klijentima. Biće osposobljeni za kontinuiranu analizu satisfakcije klijenata i unapređivanje njihove lojalnosti, te će biti u mogućnosti da doprinesu profitabilnijem poslovanju finansijskih institucija.

Kurs uključuje posetu finansijskim institucijama i upoznavanje polaznika sa zaposlenima i menadžmentom.

Kurs će se održavati svakog utorka u terminu od 12h do 13h, počevši od 29. oktobra, a zaključno sa 26. novembrom. Poseta finansijskim institucijama organizovaće se u toku novembra meseca po dogovoru sa polaznicima i menadžmentom kompanija.

Svi polaznici kursa dobijaju sertifikat pod nazivom Marketing menadžer u finansijskim institucijama, na srpskom i na engleskom jeziku, kao i potpisanu monografiju i autorizovana predavanja doc. dr Maje Ćirić.

Cena kursa je 6.000 dinara. Za sve detaljnije informacije o kursu i uplati možete se obratiti asistentkinji Sandri Brkanlić u kancelariji marketinga na fakultetu, svakog radnog dana od 9h do 15h ili na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Koordinator kursaKontakt
Sandri Brkanlić + Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle