Ovde se nalaze sva obaveštenja sa oglasne table studentske službe FIMEK-a. Obaveštenja o terminima i rezultatima kolokvijuma, temama za seminarske radove, kao i druga obaveštenja u vezi sa predmetima nalaze se na Moodle servisu. Sva ostala obaveštenja (koja se ne odnose na konkretni predmet) nalaziće se na ovoj stranici.

Ovde možete pogledati i preuzeti na svoj računar fajlove u vezi radnog kalendara, rasporeda predavanja, konsultacija i ispita na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Na ovoj stranici možete preuzeti sve obrasce iz studentske službe iz osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija.

Studentski parlament je organ Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Parlament omogućava studentima da budu aktivni učesnici u obrazovno-naučnom radu Fakulteta.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle