Inženjerski menadžment u agrobiznisu

Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi master inženjer menadžmenta.

Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno delovanje na polju inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu. Svrha studijskog programa je da pruži studentima najsavremenija znanja iz inženjeringa u biljnoj i inženjeringa u stočarskoj proizvodnji. Dakle, studentu se pružaju sva neophodna i bitna znanja koja su rezultat najnovijih naučno – tehničkih i tehnoloških dostignuća iz navedenih oblasti. Osim toga, u skladu sa sopstvenim afinitetima studenti stiču znanja i kompetencije i iz oblasti strategijskog menadžmenta u poljoprivredi, strategijskog marketinga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, računovodstva u agrobiznisu, agrarne i ruralne politike Evropske unije, tehnologije zaštite životne sredine, kao i poslovnih informacionih sistema, te se osposobljavaju za kvalitetno obavljanje posla master iženjera menadžmenta.

Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u različitim organizacijama i ustanovama koje se bave proizvodnjom, preradom i prometom hrane. Mogu da rade kao rukovodioci proizvodnje, kako u malim i srednjim preduzećima, tako i u velikim poslovnim sistemima, koji se bave proizvodnjom hrane i pružanjem usluga iz sektora poljoprivrede. Studenti su takođe osposobljeni i za obavljanje poslova u organima javne uprave, u stručnim savetodavnim poljoprivrednim službama, poljoprivrednim institutima, zadrugama, državnim institucijama koje se bave poljoprivredom, inspekcijskim službama i ovlašćenim ustanovama za sertifikaciju i proveru kvaliteta poljoprivredno - prehrambenih proizvoda itd. Imaju mogućnost da upišu doktorske studije i da grade naučnu karijeru, radeći na visokoškolskim ustanovama i naučnim institutima.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
P V DON SIR/PIR
PRVA GODINA
1 EIOim01 Metodologija naučno-istraživačkog rada Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOim02 Inženjering u biljnoj proizvodnji Pregled I 3 2 - - - 8 O NS
3 EIOim03 Inženjering u stočarskoj proizvodnji Pregled I 3 2 - - - 8 O NS
4 EIIB1 Izborni predmet 1 I 3 2 - - - 6 IB NS
* Student bira jedan predmet od tri.
EIIBim04 Strategijski menadžment prirodnih resursa Pregled
EIIBim05 Strategijski marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Pregled
EIIBim06 Računovodstvo u agrobiznisu Pregled
5 EIIB2 Izborni predmet 2 II 3 2 - - - 6 IB AO
* Student bira jedan predmet od tri.
EIIBim07 Agrarna i ruralna politika EU Pregled
EIIBim08 Tehnologija zaštite životne sredine Pregled
EIIBim09 Poslovni informacioni sistemi Pregled
6 EIOimp Stručna praksa Pregled II - - - - 6 3 O SA
7 EIOimsir SIR-Studijski istraživački rad na izradi master rada Pregled II - - - 15 - 6 O TM
8 EIOimr Master rad Pregled II - - - - - 15 O SA
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini 15 10 15 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 15+10+15=40*15=600 6*15=90 60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 1 x 600 = 600 90 60
Naziv fajla Download
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle