Poštovani studenti na nastavnom predmetu Metodologija naučno-istraživačkog rada master i doktorskih studija. Podsećam Vas da celokupan materijal u pogledu informacija o predispitnim i ispitnim obavezama studenata, osnovnoj i dopunskoj literaturi, test pitanjima za vežbe, pitanjima za kolokvijume, ispitnim pitanjima, uputstvima o izradi stručnih i naučnih radova, predavanja u vizuelnoj i audio-vizuelnoj formi, obaveštenja o kunsultacijama i td, imate na mudlu. Uvidom u izveštaj aktivnosti studenata na mudlu uočava se da u toku ove šk. godine ni jedan student nije pristupio ovoj platformi fakulteta.

Podsećam Vas da pogledate termine tročasovnih konsultacija na ovom nastavnom predmetu. Na dosadašnjim konsultacijama se pojavio jedan student kao i roditelj drugog studenta. Konačni dogovor sa studentima o načinu ili načinima polaganja MNR na master studijama ću postići 26. novembra 2021. godine na predavanju.

Za predavanja na doktorskim studijama očekujem raspored.

prof. dr Zoran Nikolić

Obaveštavaju se studenti da zbog obeležavanja državnog praznika (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) fakultet neće raditi u četvrtak i petak, 11. i 12. novembra 2021.godine

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, dekan Fakulteta prof. dr  Dragan Soleša, doneo je odluku da se za Uskršnje i Prvomajske praznike ne radi od 30.04.2021.do 04.05.2021. godine.
Prvi radni dan nakon praznika je sreda 05.05.2021. godine.

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da se nastava, posle aprilskog ispitnog roka, vraća na tradicionalno i redovno izvođenje.

Nastavu se nastavlja po redovnom rasporedu nastave objavljenom na sajtu Fakulteta.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo master akademskih studija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno inženjerstvo je obrazovanje studenata kroz sticanje multidisciplinarnih znanja iz oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike koje su svojim osnovnim funkcijama integrisane u sve savremene privredne procese i društvene tokove. Takođe postoji velika potreba za univerzitetski obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahteve razvoja saobraćajnog sektora na bazi recentnih naučnih i tehničko tehnoloških dostignuća. Globalizacija privrede i međunarodna razmena stvaraju rastuće potrebe za mobilnošću, ljudi, roba i informacija. Posledica je dinamičan razvoj saobraćajnog sistema.

Obaveštavamo vas da su povodom Sretenja - Dana državnosti 15. i 16.02.2021. god. neradni dani.

Strana 1 od 10

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle