Softversko inženjerstvo

Osnovni cilj studijskog programa „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti softverskog inženjerstva. Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija usaglašen je sa standardima za akreditaciju za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima.

Nastava na ovom studijskom programu je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Studenti će neposredno sarađivati sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravati stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, imati priliku za ispoljavanje individualne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja. Кvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi: predavanja, izvođenja praktičnih vežbi, izradu projektnih zadataka i drugih stručnih radova i prezentaciju istih, diskusiju kroz akcenat na izražavanju i kritičko mišljenje, primena savremenih metoda “case study”, osposobljavanja studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad, obavljanja stručne prakse.

Master akademske studije na studijskom programu „Softversko inženjerstvo“ traju 1 godinu (2 semestra) i vrednovane su sa 60 ESPB.

Nakon završetka master akademskih studija studijskog programa „Softversko inženjerstvo“, stiče se akademski naziv master inženjer softvera. Završeni program master akademskih studija kvalifikuje studenta za nastavak studiranja na doktorskim studijama kao i za permanentno učenje tokom života. Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti softverskog inženjerstva.

Nastavni plan studijskog programa

Redni brojŠifraNaziv predmetaPregled predmetaSem.Aktivna nastavaOst.ESPBObavezni / Izborni O/ITip predmeta
PVDONSIR/PIR
PRVA GODINA
1. EIOrm01 Projektovanje softvera Pregled I 3 - 3 - - 8 O AO
2. EIOrm02 Napredni alati i metode softverskog inženjerstva Pregled I 3 - 3 - - 8 O TM
3. EIIB1 Izborni predmet 1 I
* Student bira jedan predmet od tri.
EIIBrm03 Računarstvo u biomedicini Pregled I 2 2 - - - 7 I NS
EIIBrm04 Softverski alati baza podataka Pregled I 2 - 2 - - 7 I NS
EIIBrm05 Informaciona bezbednost Pregled I 2 - 2 - - 7 I NS
4. EIIB2 Izborni predmet 2 I
* Student bira jedan predmet od četiri.
EIIBrm06 Logičko programiranje Pregled I 2 - 2 - - 7 I NS
EIIBrm07 Neuronske mreže Pregled I 2 2 - - - 7 I NS
EIIBrm08 Napredna Internet infrastruktura Pregled I 2 - 2 - - 7 I NS
EIIBrm09 Programiranje korisničkih interfejsa Pregled I 2 - 2 - - 7 I NS
5. EIOrm10 Inteligentni sistemi Pregled II 3 - 3 - - 8 O NS
6. EIIBrms SIR – Studijski istraživački rad Pregled II - - - 14 - 7 O SA
7. EIIBimp Stručna praksa Pregled II - - - - 6 3 O SA
8. EIIBimr Master rad Pregled II - - - - - 12 O SA
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini 13 13 14 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini (13 + 13) x 15 + 14 x 15 = 600 6*15=90 60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 1 x 600 = 600 90 60

Preuzimanja

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenataPreuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski programPreuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle