Saobraćajno inženjerstvo

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo master akademskih studija koncipiran je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Svrha studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno inženjerstvo je obrazovanje studenata kroz sticanje multidisciplinarnih znanja iz oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike koje su svojim osnovnim funkcijama integrisane u sve savremene privredne procese i društvene tokove. Takođe postoji velika potreba za univerzitetski obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahteve razvoja saobraćajnog sektora na bazi recentnih naučnih i tehničko tehnoloških dostignuća. Globalizacija privrede i međunarodna razmena stvaraju rastuće potrebe za mobilnošću, ljudi, roba i informacija. Posledica je dinamičan razvoj saobraćajnog sistema.

Studijski program Saobraćajno inženjerstvo pruža studentima fundamentalna znanja kroz izučavanje osnovnih predmeta, ali istovremeno omogućava studentima razvoj široke lepeze veština - kroz veći broj izbornih predmeta. Na ovaj način studenti grade svoje istraživačke i stručne sposobnosti, ali i profesionalne i društvene kompetencije.

Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija Saobraćajno inženjerstvo je da student stekne fundamentalna i aplikativna znanja i veštine kojima mogu da se prepoznaju, formulišu i analiziraju problemi i razvijaju sposobnosti istraživanja, kritičnog mišljenja, razvoja, projektovanja, optimizacije, upravljanja i održavanja funkcija, uređaja, mašina i sistema u oblasti saobraćajno-transportne tehnike i logistike, korišćenjem informacionih tehnologija i softverskih alata, uz uvažavanje principa održivog razvoja i inženjerske etike. Takođe cilj studijskog programa je razvoj saobraćajnog sistema prema sigurnom, čistom, održivom i pametnom saobraćaju sa usmeravanjem tereta na železnički i vodeni saobraćaj u skladu sa strateškim prioritetima i zahtevima Republike Srbija, kao i istraživačko-razvojnim projektima Evropske Unije.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni O/I Tip predmeta
PVDONSIR/PIR
PRVA GODINA
1 20.SIM001 Savremeni aspekti transportnih vozila i materijala Pregled I 3 3 0 0 0 8 O AO
2 20.SIM002 Modelovanje i simulacije u saobraćaju Pregled I 3 3 0 0 0 8 O TM
3 20.SIMI1 Izborna grupa 1
* Student bira jedan predmet od tri.
20.SIMI03 Metode istraživanja i merenja u saobraćaju Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB TM
20.SIMI04 Planiranje saobraćajne infrastrukture Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB NS
20.SIMI05 Inteligentni saobraćajni sistemi Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB NS
4 20.SIMI2 Izborna grupa 2
* Student bira jedan predmet od tri.
20.SIMI06 Logistički sistemi i procesi Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB NS
20.SIMI07 Vrednovanje i upravljanje projektima u saobraćaju Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB NS
20.SIMI08 Menadžment bezbednosti saobraćaja Pregled I 2 2 0 0 0 7 IB NS
5 20.SIM009 Saobraćajno projektovanje Pregled II 3 3 0 0 0 8 O NS
6 20.SIM010 SIR – Studijski istraživački rad Pregled II 0 0 14 0 0 7 O SA
7 20.SIM011 Stručna praksa Pregled II 0 0 0 0 6 3 O SA
8 20.SIM012 Master rad Pregled II 0 0 0 0 4 12 O SA
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini 13 13 14 10 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 40
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 50 60

Preuzimanja

Naziv fajlaDownload
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenataPreuzmi PDF
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za master akademske studije (MAS)Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle