Poslovna ekonomija i finansije

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi master ekonomista.

Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja iz oblasti mikroekonomske analize i strategije i korporativnih finansija. Pored toga u zavisnosti od preferencija studenti će svoja znanja produbiti i kroz izučavanje makroekonomske analize, međunarodnih finansija, međunarodnog poslovanja, upravljanja finansijskim rizicima, poslovne inteligencije, strategijskog menadžmenta u globalnom okruženju.

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ studentima prezentuje različite aspekte i modele savremenog poslovanja, omogućavajući im da steknu saznanja iz poslovne ekonomije i finansija koja će im omogućiti da uspešnije obavljaju posao u organizacijama u kojima se zaposle. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u oblasti ekonomije, finansija, kao i nastavak obrazovanja na doktorskim studijima.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
P V DON SIR/PIR
PRVA GODINA
1 EIOfm01 Metodologija naučno-istraživačkog rada Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOfm02 Mikroekonomska analiza i strategija Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
3 EIOfm03 Кorporativne finansije Pregled I 3 2 - - - 8 O NS
4 EIIB1 Izborni predmet 1 I 3 2 - - - 6 IB
* Student bira jedan predmet od tri.
EIIBfm04 Makroekonomska analiza Pregled TM
EIIBfm05 Međunarodne finansije Pregled NS
EIIBfm06 Međunarodno poslovanje Pregled NS
5 EIIB2 Izborni predmet 2 II 3 2 - - - 6 IB
* Student bira jedan predmet od tri.
EIIBfm07 Upravljanje finasijskim rizicima Pregled SA
EIIBfm08 Strategijski menadžment u globalnom okruženju Pregled NS
EIIBfm09 Poslovna inteligencija Pregled AO
6 EIOfmp Stručna praksa Pregled II - - - - 6 3 O SA
7 EIOfmsir SIR-Studijski istraživački rad na izradi master rada Pregled II - - - 15 - 6 O SA
8 EIOfmr Master rad Pregled II - - - - - 15 O SA
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR/PIR, ostali časovi) i ESPB na godini 15 10 15 15 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 15+10+15=40*15=600 6*15=90 60
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 1 x 600 = 600 90 60
Naziv fajla Download
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle