Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije-studije na daljinu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz poslovnih finansija, javnih finansija, finansijskih tržišta i institucija, računovodstva, poslovno-finansijske analize, finansijskog izveštavanja, revizije i kontrole.

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije-studije na daljinu“ studentima prezentuje različite aspekte i modele savremenog poslovanja, omogućavajući im da razumeju osnovne aspekte poslovne ekonomije i finansija i njihov značaj za razvoj privrede i društva u celini. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju kompetentni za obavljanje poslova u oblasti poslovne ekonomije i to pre svega u domenu finansija.

Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi diplomirani ekonomista.

Nastavno osoblje je kompetentno za izvođenje nastavnog procesa učenjem na daljinu, jer je uspešno prošlo softversku obuku i kreiralo paket materijala za učenje u svrhu realizacije DLS (sistem učenja na daljinu) studijskog programa, i obavljalo konsultacije i testiranje studenata uz pomoć moodla-softvera za elektronsko učenje.

Nastava se realizuje tako što su Predavanja snimljena i postavljena za svaki predmet na moodlu, osim toga postavljene su i prezentacije, kao i sva neophodna uputstva za savladavanje gradiva. Кomunikacija između studenata i nastavnika i saradnika se obavlja putem, pričaonice, foruma i maila. Ispiti se održavaju u prostorijama u sedištu fakulteta.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ostalo ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
P V DON STIR/IR
PRVA GODINA
1 EIOfdls01 Mikroekonomija Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOfdls02 Poslovna matematika Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
3 EIOfdls03 Privredno pravo Pregled I 2 3 - - - 6 O TM
4 EIOfdls04 Finansijsko računovodstvo Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
5 EIOfdls05 Poslovna statistika Pregled II 3 2 - - - 8 O TM
6 EIOfdls06 Menadžment Pregled II 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB1 Izborni predmet 1 II 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB2 Izborni predmet 2 II 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBfdls07 Engleski jezik- opšti deo Pregled
EIIBfdls08 Nemački jezik - opšti deo Pregled
EIIBfdls09 Sociologija Pregled
EIIBfdls10 Poslovna etika Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 21 19 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 21+19=40*15=600
DRUGA GODINA
1 EIOfdls11 Makroekonomija Pregled III 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOfdls12 Informacioni sistemi i tehnologije Pregled III 2 3 - - - 7 O AO
3 EIOfdls13 Marketing Pregled III 3 2 - - - 8 O NS
4 EIOfdls14 Upravljačko računovodstvo Pregled III 2 3 - - - 7 O NS
5 EIOfdls15 Finansijska tržišta i institucije Pregled IV 3 2 - - - 8 O NS
6 EIOfdls16 Bankarstvo Pregled IV 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB3 Izborni predmet 3 IV 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB4 Izborni predmet 4 IV 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBfdls17 Poslovni engleski jezik Pregled
EIIBfdls18 Poslovni nemački jezik Pregled
EIIBfdls19 Ponašanje potrošača Pregled
EIIBfdls20 Poslovne komunikacije Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600
TREĆA GODINA
1 EIOfdls21 Bankarsko poslovanje i platni promet Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
2 EIOfdls22 Osiguranje Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
3 EIOfdls23 Preduzetništvo Pregled V 3 2 - - - 8 O NS
4 EIOfdls24 Poslovne finansije Pregled V 3 2 - - - 8 O SA
5 EIOfdls25 Poslovno-finansijska analiza Pregled VI 3 2 - - - 8 O SA
6 EIOfdls26 Menadžment ljudskih resursa Pregled VI 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB5 Izborni predmet 5 VI 2 3 - - - 7 IB NS
8 EIIB6 Izborni predmet 6 VI 2 3 - - - 7 IB NS
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBfdls27 Berze i berzansko poslovanje Pregled
EIIBfdls28 Međunarodna ekonomija Pregled
EIIBfdls29 Marketing istraživanje Pregled
EIIBfdls30 Međunarodna trgovina Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600
ČETVRTA GODINA
1 EIOfdls31 Strategijski menadžment Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
2 EIOfdls32 Upravljanje investicijama Pregled VII 2 3 - - - 7 O SA
3 EIOfdls33 Teorija i politika bilansa Pregled VII 2 3 - - - 7 O SA
4 EIOfdls34 Javne finansije Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
5 EIOfdlsp Stručna praksa Pregled VII - - - - 6 3 O SA
6 EIOfdls35 Elektronsko poslovanje Pregled VIII 3 4 - - - 7 O SA
7 EIOfdls36 Revizija i kontrola Pregled VIII 4 3 - - - 7 O SA
8 EIIB7 Izborni predmet 7 VIII 3 3 - - - 7 IB SA
* Student bira jedan predmet od dva.
EIIBfdls37 Međunarodni finansijski menadžment Pregled
EIIBfdls38 Marketing usluga Pregled
10 EIOfdlsir Istraživački rad na izradi završnog rada Pregled VIII - - - 2 - 2 O SA
11 EIOfdlsr Završni rad Pregled VIII - - - - - 6 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 2 2 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20+2=42*15=630 6*15=90
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 600+600+600+630=2430 90 240
Naziv fajla Download
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program Preuzmi PDF
Više iz ove kategorije « Saobraćajno inženjerstvo

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle