Inženjerski menadžment u agrobiznisu

Naziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi diplomirani inženjer menadžmenta.

Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Osnovna svrha studijskog programa „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je obrazovanje i osposobljavanje studenata za profesiju diplomiranog inženjera menadžera u oblasti poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na stalni porast svetskog stanovništva, rastu i zahtevi za povećanom proizvodnjom hrane. Samim tim, kao neophodnost se pojavljuje potreba za mladim i kompetentnim kadrovima iz oblasti poljoprivrede, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama. Studijski program je prilagođen potrebama razvoja poljoprivrede Srbije, posebno njenog sve značajnijeg segmenta, a to je organska proizvodnja hrane.

Osnovni cilj studijskog programa „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanje stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema iz oblasti inženjerskog menadžmenta u poljoprivredi. Drugim rečima, cilj je da studenti usvoje najnovija znanja i veštine iz oblasti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Cilj studijskog programa je i da dobijemo stručnjaka spremnog da odgovori na sva pitanja i izazove s kojima je povezana poljoprivredna proizvodnja, kako bi se kreirale nove poslovne ideje i iste pretvorile u profitabilan posao.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, case study (analiza slučaja), isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
P V DON STIR/IR
PRVA GODINA
1 EIOi01 Osnovi inženjerstva Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOi02 Informatika Pregled I 2 3 - - - 7 O AO
3 EIOi03 Poslovna matematika Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
4 EIOi04 Finansijsko računovodstvo Pregled I 2 3 - - - 7 O TM
5 EIOi05 Agrobiznis menadžment Pregled II 3 2 - - - 8 O NS
6 EIOi06 Osnovi ekonomije Pregled II 3 2 - - - 8 O TM
7 EIIB1 Izborni predmet 1 II 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB2 Izborni predmet 2 II 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBi07 Engleski jezik Pregled
EIIBi08 Nemački jezik Pregled
EIIBi09 Botanika Pregled
EIIBi10 Zoologija Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600
DRUGA GODINA
1 EIOi11 Osnove biljne proizvodnje Pregled III 3 2 - - - 8 O NS
2 EIOi12 Osnove zootehnike Pregled III 3 2 - - - 8 O NS
3 EIOi13 Mehanizacija u poljoprivredi Pregled III 2 3 - - - 7 O NS
4 EIOi14 Agrarna ekonomija Pregled III 2 3 - - - 6 O TM
5 EIOi15 Poslovno planiranje u poljoprivredi Pregled IV 3 2 - - - 7 O NS
6 EIOi16 Poslovna statistika Pregled IV 3 2 - - - 7 O TM
7 EIIB3 Izborni predmet 3 IV 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB4 Izborni predmet 4 IV 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBi17 Poslovni engleski jezik Pregled
EIIBi18 Poslovni nemački jezik Pregled
EIIBi19 Sociologija Pregled
EIIBi20 Privredno pravo Pregled
9 EIOip1 Stručna praksa 1 Pregled IV - - - - 6 3 SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600 6*15=90
TREĆA GODINA
1 EIOi21 Inženjering u održivoj biljnoj proizvodnji Pregled V 3 2 - - - 8 O NS
2 EIOi22 Hraniva i ishrana životinja Pregled V 3 2 - - - 8 O NS
3 EIOi23 Menadžment rizika u poljoprivredi Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
4 EIOi24 Finansijski menadžment Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
5 EIOi25 Agrarna politika i ruralni razvoj Pregled VI 3 2 - - - 6 O NS
6 EIOi26 Menadžment prirodnih resursa Pregled VI 3 2 - - - 7 O SA
7 EIIB5 Izborni predmet 5 VI 2 3 - - - 7 IB NS
8 EIIB6 Izborni predmet 6 VI 2 3 - - - 7 IB NS
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBi27 Inženjering u ribarstvu Pregled
EIIBi28 Preduzetništvo Pregled
EIIBi29 Menadžment ljudskih resursa Pregled
EIIBi30 Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava Pregled
9 EIOip2 Stručna praksa 2 Pregled VI - - - - 6 3 SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600 6*15=90
ČETVRTA GODINA
1 EIOi31 Inženjerski menadžment farme u održivoj proizvodnji Pregled VII 2 3 - - - 7 O SA
2 EIOi32 Marketing u agrobiznisu Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
3 EIOi33 Tehnologija prerade poljoprivrednih proizvoda Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
4 EIOi34 Inženjerski menadžment obnovljivih izvora energije Pregled VII 2 3 - - - 6 O SA
5 EIOi35 Inženjering u organskoj proizvodnji Pregled VIII 4 3 - - - 6 O SA
6 EIOi36 Upravljanje kvalitetom u agroindustriji Pregled VIII 3 4 - - - 6 O SA
7 EIOi37 Tržište poljoprivredno prehrambenih proizvoda Pregled VIII 3 3 - - - 6 O SA
8 EIOip3 Stručna praksa 3 Pregled VIII - - - - 6 3 O SA
9 EIOiir Istraživanja sadržana u završnom radu Pregled VIII - - - 2 - 4 O SA
10 EIOir Izrada i odbrana završnog rada Pregled VIII - - - - 2 8 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 2 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini (20 + 20) + 2 = 42 x 15 = 630 8*15=120
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 600+600+600+630=2430 90+90+90+30=300 240
Naziv fajla Download
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle