Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi master ekonomista.

Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja iz oblasti mikroekonomske analize i strategije i korporativnih finansija. Pored toga u zavisnosti od preferencija studenti će svoja znanja produbiti i kroz izučavanje makroekonomske analize, međunarodnih finansija, međunarodnog poslovanja, upravljanja finansijskim rizicima, poslovne inteligencije, strategijskog menadžmenta u globalnom okruženju.

Studijski program „Inženjerski menadžment u agrobiznisu“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi master inženjer menadžmenta.

Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za kvalitetno delovanje na polju inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu. Svrha studijskog programa je da pruži studentima najsavremenija znanja iz inženjeringa u biljnoj i inženjeringa u stočarskoj proizvodnji. Dakle, studentu se pružaju sva neophodna i bitna znanja koja su rezultat najnovijih naučno – tehničkih i tehnoloških dostignuća iz navedenih oblasti. Osim toga, u skladu sa sopstvenim afinitetima studenti stiču znanja i kompetencije i iz oblasti strategijskog menadžmenta u poljoprivredi, strategijskog marketinga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, računovodstva u agrobiznisu, agrarne i ruralne politike Evropske unije, tehnologije zaštite životne sredine, kao i poslovnih informacionih sistema, te se osposobljavaju za kvalitetno obavljanje posla master iženjera menadžmenta.

Osnovni cilj studijskog programa „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti softverskog inženjerstva. Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka.

Studijski program „Softversko inženjerstvo“ master akademskih studija usaglašen je sa standardima za akreditaciju za master akademske studije, Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i sa odgovarajućim akreditovanim evropskim programima.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle