Poslovna ekonomija i finansije

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akreditaciju.

Njagov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje studenata za kompetentno delovanje na polju poslovne ekonomije i finansija i rešavanje konkretnih poslovnih problema. Pri čemu se akcenat stavlja na pružanju studentima fundamentalnih znanja iz mikro i makroekonomije, menadžmenta i marketinga, kao i usko specijalizovanih znanja iz poslovnih finansija, javnih finansija, finansijskih tržišta i institucija, računovodstva, poslovno-finansijske analize, finansijskog izveštavanja, revizije i kontrole.

Studijski program „Poslovna ekonomija i finansije“ studentima prezentuje različite aspekte i modele savremenog poslovanja, omogućavajući im da razumeju osnovne aspekte poslovne ekonomije i finansija i njihov značaj za razvoj privrede i društva u celini. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju kompetentni za obavljanje poslova u oblasti poslovne ekonomije i to pre svega u domenu finansija.

Studijski program osnovnih akademskih studija „Poslovna ekonomija i finansije“ traje četri godine. Završetkom ovih studija student stiče 240 ESPB bodova. Zvanje koje student stiče završetkom studija glasi diplomirani ekonomista. Po završetku ovih studija student može nastaviti master studije u trajanju od jedne godine.

Nastava se ostvaruje: u malim grupama, mentorskom radu i uspostavljanjem neposrednog kontakta student-profesor, isticanjem individualnog razvoja studenta, timskim radom kroz razvoj interpersonalnih veština, sticanjem praktičnih znanja, korišćenjem savremene tehnologije.

Кvalitetu nastavnog procesa doprinosi i gostovanja stručnjaka iz privrede.

Nastavni plan studijskog programa

Redni broj Šifra Naziv predmeta Pregled predmeta Sem. Aktivna nastava Ostalo ESPB Obavezni / Izborni Tip predmeta
P V DON STIR/IR
PRVA GODINA
1 EIOf01 Mikroekonomija Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOf02 Poslovna matematika Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
3 EIOf03 Privredno pravo Pregled I 2 3 - - - 6 O TM
4 EIOf04 Finnansijsko računovodstvo Pregled I 3 2 - - - 8 O TM
5 EIOf05 Poslovna statistika Pregled II 3 2 - - - 8 O TM
6 EIOf06 Menadžment Pregled II 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB1 Izborni predmet 1 II 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB2 Izborni predmet 2 II 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBf07 1. Engleski jezik- opšti deo Pregled
EIIBf08 2. Nemački jezik - opšti deo Pregled
EIIBf09 3. Sociologija Pregled
EIIBf10 4. Poslovna etika Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 21 19 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 21+19=40*15=600
DRUGA GODINA
1 EIOf11 Makroekonomija Pregled III 3 2 - - - 8 O TM
2 EIOf12 Informacioni sistemi i tehnologije Pregled III 2 3 - - - 7 O AO
3 EIOf13 Marketing Pregled III 3 2 - - - 8 O NS
4 EIOf14 Upravljačko računovodstvo Pregled III 2 3 - - - 7 O NS
5 EIOf15 Finansijska tržišta i institucije Pregled IV 3 2 - - - 8 O NS
6 EIOf16 Bankarstvo Pregled IV 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB3 Izborni predmet 3 IV 2 3 - - - 7 IB AO
8 EIIB4 Izborni predmet 4 IV 2 3 - - - 7 IB AO
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBf17 1. Poslovni engleski jezik Pregled
EIIBf18 2. Poslovni nemački jezik Pregled
EIIBf19 3. Ponašanje potrošača Pregled
EIIBf20 4. Poslovne komunikacije Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600
TREĆA GODINA
1 EIOf21 Bankarsko poslovanje i platni promet Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
2 EIOf22 Osiguranje Pregled V 2 3 - - - 7 O NS
3 EIOf23 Preduzetništvo Pregled V 3 2 - - - 8 O NS
4 EIOf24 Poslovne finansije Pregled V 3 2 - - - 8 O SA
5 EIOf25 Poslovno-finansijska analiza Pregled VI 3 2 - - - 8 O SA
6 EIOf26 Menadžment ljudskih resursa Pregled VI 3 2 - - - 8 O NS
7 EIIB5 Izborni predmet 5 VI 2 3 - - - 7 IB NS
8 EIIB6 Izborni predmet 6 VI 2 3 - - - 7 IB NS
* Student bira dva predmeta od četiri.
EIIBf27 1. Berze i berzansko poslovanje Pregled
EIIBf28 2. Međunarodna ekonomija Pregled
EIIBf29 3. Marketing istraživanje Pregled
EIIBf30 4. Međunarodna trgovina Pregled
Ukupno časova (predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 - - - 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20=40*15=600
ČETVRTA GODINA
1 EIOf31 Strategijski menadžment Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
2 EIOf32 Upravljanje investicijama Pregled VII 2 3 - - - 7 O SA
3 EIOf33 Teorija i politika bilansa Pregled VII 2 3 - - - 7 O SA
4 EIOf34 Javne finansije Pregled VII 3 2 - - - 7 O SA
5 EIOfp Stručna praksa Pregled VII - - - - 6 3 O SA
6 EIOf35 Elektronsko poslovanje Pregled VIII 3 4 - - - 7 O SA
7 EIOf36 Revizija i kontrola Pregled VIII 4 3 - - - 7 O SA
8 EIIB7 Izborni predmet 7 VIII 3 3 - - - 7 IB SA
* Student bira jedan predmet od dva.
EIIBf37 1. Međunarodni finansijski menadžment Pregled
EIIBf38 2. Marketing usluga Pregled
9 EIOfir Istraživački rad na izradi završnog rada Pregled VIII - - - 2 - 2 O SA
10 EIOfr Završni rad Pregled VIII - - - - - 6 O SA
Ukupno časova (predavanja/vežbe / DON/ ostali časovi) i bodovi na godini 20 20 2 2 6 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 20+20+2=42*15=630 6*15=90
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija 600+600+600+630=2430 90 240
Naziv fajla Download
Struktura, svrha, ciljevi studijskog programa i kompetencije diplomiranih studenata Preuzmi PDF
Lista bibliotečkih jedinica relevantnih za studijski program Preuzmi PDF

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle