Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Cilj programa je da pruži studentima sadržajno i kvalitetno obrazovanje u oblasti poslovne ekonomije i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta, te da ih osposobi da primenjuju stečena znanja pri rešavanju konkretnih, složenih poslovnih problema kao i pri razvoju i vođenju naučno istraživačkih projekata. Takođe, cilj studijskog programa doktorskih studija Poslovna ekonomija je da regrutuje najbolje kandidate za rad na fakultetima i institutima i na taj način obezbedi kontinuirani razvoj naučnog podmlatka. Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, na raspolaganju su im široke mogućnosti zapošljavanja u u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi poslovne administracije i menadžmenta kao i finansija.

Studijski program doktorskih studija Inženjerski menadžment u biotehnologiji je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Prevashodni cilj studijskog programa doktorskih studija je da pruži studentima mogućnost nadogradnje i usavršavanja znanja i sposobnosti koje su prethodno stekli završetkom master akademskih studija. Na taj način studenti će obogatiti sopstvene kompetencije i proširiti svoje vidike u okviru naučne oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Osim toga, ključni cilj studijskog programa doktorskih studija Inženjerski menadžment u biotehnologiji je adekvatno osposobiti studente da razvijaju i primenjuju najsavremenija naučna dostignuća, organizuju i vode nacionalne i međunarodne razvojne projekte i postanu kvalitetni stručnjaci u pomenutoj oblasti. Po završetku doktorskih studija studenti će biti osposobljeni da efikasno primenjuju stečena znanja u praktičnim situacijama, pri radu u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, laboratorijama iliistraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu.

Studijski program doktorskih studija Ekologija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Prevashodni cilj studijskog programa doktorskih studija je da pruži studentima mogućnost nadogradnje i usavršavanja znanja i sposobnosti koje su prethodno stekli završetkom master akademskih studija. Na taj način studenti će obogatiti sopstvene kompetencije i proširiti svoje vidike u okviru naučne oblasti Ekologija.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle