Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i finansije je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju poslovne ekonomije i finansija. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja iz oblasti korporativnih finansija i upravljanja finansijskim rizicima, s mogućnošću da biraju dalje produbljivanje znanja u okvirima finansijskog prava, strategijskog marketinga, menadžmenta inovacija, poslovne inteligencije ili međunarodnog poslovanja.

Studijski program master akademskih studija Inženjerski menadžment u biotehnologiji je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pruženje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje na polju inženjerskog menadžmenta u ratarskoj, stočarskoj i prehrambenoj proizvodnji. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja iz inženjeringa u poljoprivrednoj proizvodnji i inženjeringa u prehrambenoj proizvodnji, sa mogućnošću da biraju dalje produbljivanje znanja u okvirima tržišta i trgovine agrarnim proizvodima, ili pak, multifunkcionalne proizvodnje i agrarne politike i ruralnog razvoja.

Master studijski program Ekonomsko-pravne studije Evropske unije razvijen je u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu i predstavlja nov i jedinstven program u Srbiji. Ovaj master program baziran je na potrebama tokova razvoja savremenog društva i stavljen je u okvir aktuelnog procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Studijski program je kreiran tako da posluži određenim ciljevima koji su u vezi sa nacionalnom strategijom i politikom, a takođe i da proširi spektar potencijalnih mogućnosti za zapošljavanje u Srbiji i EU.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle