Obrasci za studente

Na ovoj stranici možete preuzeti sve obrasce iz studentske službe iz osnovnih akademskih, master akademskih i doktorskih studija.

Obrasci za studente na osnovnim akademskim studijama
1. Zahtev za prijavu teme završnog rada Preuzmi dokument
2. Molba za javnu odbranu završnog rada Preuzmi dokument
3. Molba za diplomiranje Preuzmi dokument
4. Procedura za izradu završnog rada Preuzmi dokument
5. Izrada diplome Preuzmi dokument
Obrasci za studente na master akademskim studijama
1. Pravilnik o završnom ispitu Preuzmi dokument
2. Lični podaci kandidata za izradu master rada Preuzmi dokument
3. Obrazac za prijavu teme za izradu master rada Preuzmi dokument
4. Saglasnost mentora Preuzmi dokument
5. Izveštaj o oceni master rada Preuzmi dokument
6. Izjava o originalnosti rada Preuzmi dokument
7. Uputstvo za izradu seminarskog rada na master studijama Preuzmi dokument
Obrasci za studente na doktorskim studijama
1. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (ćirilica) Preuzmi dokument
2. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na srpskom jeziku (latinica) Preuzmi dokument
3. KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU na engleskom jeziku Preuzmi dokument
4. Izjava o autorstvu Preuzmi dokument
5. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada Preuzmi dokument
6. Izjava o korišćenju Preuzmi dokument

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle