Kancelarija za međunarodnu saradnju i održivi razvoj

Međunarodna aktivnost Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu ima dugu tradiciju, a brojni kontakti ostvareni još početkom samog osnivanja univerziteta i održavaju se vrlo intenzivno i danas. Jedna od strateških odrednica u razvoju Fakulteta u budućnosti je njegova internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost. U vezi sa tim znatno je povećan obim i intenzitet kontakata i saradnji sa inostranim kako naučnim, tako i obrazovnim institucijama.

Fakultet ima trenutno potpisano više od 40 ugovora o saradnji sa fakultetima i univerzitetima u inostranstvu, a u toku je intenziviranje ove aktivnosti i potpisivanje ugovora sa nekoliko univerziteta i centara izvrsnosti sa kojima postoji dugogodišnja saradnja.

Rukovodilac kancelarije: Doc. dr Nikola M. Puvača, Prodekan za međunarodnu saradnju

Aktivnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju učestvuje u sprovođenju svih međunarodnih aktivnosti Fakulteta i posebno je odgovorna za sprovođenje sledećih aktivnosti:

  • poslovi u vezi mobilnosti studenata (dolazni i odlazni studenti u Erasmus+ i ostalim bilateralnim ili drugim međunarodnim programima)
  • poslovi vezani uz sprovođenje Erasmus+ i drugih programa
  • administracija međunarodnih projekata vezanih za visoko obrazovanje
  • komunikacija sa univerzitetima i institucijama unutar i izvan EU, državnim organima i agencijama
  • učestvovanje u međunarodnim univerziteskim smotrama i sajmovima
  • učestvovanje u organizaciji konferencija, radionica i sastanaka na međunarodnom nivou
  • praćenje i obaveštavanje zaposlenih o međunarodnim konkursima i programima
  • uređivanje web stranice Fakulteta vezane za međunarodnu saradnju
  • ostali međunarodni poslovi Fakulteta
Više iz ove kategorije Međunarodni projekti »

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle