Međunarodna aktivnost Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu ima dugu tradiciju, a brojni kontakti ostvareni još početkom samog osnivanja univerziteta i održavaju se vrlo intenzivno i danas. Jedna od strateških odrednica u razvoju Fakulteta u budućnosti je njegova internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.

Zaposleni na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu, učestvuju u realizaciji brojnih međunarodnih projekata, kao i na permanentnom uspostavljanju međunarodne saradnje sa srodnim univerzitetima, realizaciji zajedničkih projekata, mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

U poslednjih nekoliko godina, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu potpisali su više sporazuma o obrazovnoj i naučnoj saradnji sa institucijama iz različitih zemalja, pri čemu se i dalje intenzivno radi na proširenju postojeće mreže.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, je od početka realizacije ERASMUS programa na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu uključen u razmenu studenata i nastavnika. Erasmus akademski koordinator na Fakultetu je doc. dr Nikola Puvača, prodekan za međunarodnu saradnju.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle