Akreditacija

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je sa uspehom završio je proces reakreditacije sa svim pohvalama članova komisije Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je kao institucija akreditovan, odlukom o akreditaciji visokoškolske ustanove broj: 612-00-00014/5/2019-03 od 24.03.2020. godine kojom je utvrđeno da: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu ispunjava propisane standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove.

Uverenje o akreditaciji Pregled dokumenta
Dozvola za rad Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje Pregled dokumenta
Dopuna i izmena dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje Pregled dokumenta

U okviru akreditacije Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je akreditovan za izvođenje sledećih studijskih programa:

Osnovne akademske studije:
Poslovna ekonomija i finansije Pregled dokumenta
Inženjerski menadžment u agrobiznisu Pregled dokumenta
Ekologija Pregled dokumenta
Softversko inženjerstvo Pregled dokumenta
Saobraćajno inženjerstvo Pregled dokumenta
Uverenje Ekološko inženjerstvo Pregled dokumenta
Rešenje Ekološko inženjerstvo Pregled dokumenta
Studije na daljinu (DLS):
Poslovna ekonomija i finansije Pregled dokumenta
Master akademske studije:
Poslovna ekonomija i finansije Pregled dokumenta
Dopuna uverenja i rešenje za MAS Poslovna ekonomija i finansije na engleskom Pregled dokumenta
Rešenje o dopuni i izmeni dozvole za rad za MAS Poslovna ekonomija i finansije na engleskom Pregled dokumenta
Inženjerski menadžment u agrobiznisu Pregled dokumenta
Softversko inženjerstvo Pregled dokumenta
Saobraćajno inženjerstvo Pregled dokumenta
Doktorske studije:
Poslovna ekonomija Pregled dokumenta
Inženjerski menadžment u agrobiznisu Pregled dokumenta
Uverenje Softversko inženjerstvo Pregled dokumenta
Rešenje Softversko inženjerstvo Pregled dokumenta
Rešenje o dopuni i izmeni dozvole za rad za DAS Softversko inženjerstvo Pregled dokumenta

Pored sedišta u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment akreditovao je Visokoškolsku jedinicu Beograd gde se izvodi studijski program Saobraćajno inženjerstvo

Visokoškolska jedinica Beograd:
Uverenje o akreditaciji VŠJ Beograd Pregled dokumenta
Rešenje o akreditaciji VŠJ Beograd Pregled dokumenta

kao i Visokoškolsku jedinicu Leskovac gde se izvodi studijski program Poslovna ekonomija i finansije

Visokoškolska jedinica Leskovac:
Uverenje o akreditaciji VŠJ Leskovac Pregled dokumenta
Rešenje o akreditaciji VŠJ Leskovac Pregled dokumenta

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo je Fakultet za ekonomiju inženjerski menadžment u Novom Sadu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti. Fakultet je dobio dozvolu za obavljanje naučno-istraživačkog rada u dva naučna polja: društveno-humanističko polje i tehničko-tehnološko polje i tako se svrstao u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polja.

Odluka o akreditaciji NIR Pregled dokumenta
Više iz ove kategorije « O Fakultetu Istorijat Fakulteta »

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle