Akti Fakulteta

Akti Fakulteta

Statutom i pravilnicima se uređuju osnovi organizacije, delatnosti, rukovođenje, upravljanje i poslovanje fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ovlašćenja i način rada njegovih organa, izvođenje studija, prava i obaveze nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata, kao i druga pitanja od značaja za rad Fakulteta.

Statut i pravilnike Fakulteta možete preuzeti otvaranjem ove stranice. Ovde takođe možete preuzeti Informator o radu i Popisnu listu inventara Fakulteta.

Više iz ove kategorije « Kvalitet

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle