ERASMUS

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, je od početka realizacije ERASMUS programa na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu uključen u razmenu studenata i nastavnika. Erasmus akademski koordinator na Fakultetu je doc. dr Nikola Puvača, prodekan za međunarodnu saradnju.

ERASMUS+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u oblasti obrazovanja i usavršavanja, mladih i sporta.

U najširem smislu, program ERASMUS+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:

  • unaprediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svetom rada,
  • stvoriti dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa ERASMUS+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

ERASMUS+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Delovi programa ERASMUS+

ERASMUS+ sadrži više vrsta projekata koji se svrstavaju u 3 osnovna dela (ključne aktivnosti) i 2 specifična:

DELOVI PROGRAMA SU:

Ključna aktivnost 1: mobilnost
KA1 (ključna aktivnost 1) obuhvata projekte koji se odnose na mobilnost u oblasti obrazovanja i mladih, kao i kreiranje zajedničkih studijskih programa između evropskih univerziteta.

Ključna aktivnost 2: saradnja u oblasti inovacija i razmena primera dobre prakse
KA2 (ključna aktivnost 2) se odnosi na različite vrste projekata institucionalne saradnje u oblastima obrazovanja, mladih i sporta.

Ključna aktivnost 3: podrška unapređenju politika
KA3 (ključna aktivnost 3) obezbeđuje finansiranje za projekte koji podržavaju unapređenje obrazovnih politika i politika koje se odnose na mlade.

SPECIFIČNI DELOVI:

  • Žan Mone (Jean Monnet)
  • Sport

Zemlje koje učestvuju u programu dele se na programske i partnerske.

Programske zemlje su sve zemlje Evropske unije, kao i Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska, Severna Makedonija i Srbija. (Mogu da učestvuju u svim delovima programa.)
Partnerske zemlje su pre svega zemlje regiona koji okružuju Evropsku uniju, ali i sve druge zemlje sveta. (Mogu da učestvuju u određenim delovima programa).

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle