Prof. dr Slavko Carić 1936 - 2006

Prof. dr Slavko Carić

Prof. dr Slavko Carić je rođen 6. juna 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom, 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1959. godine. Za vreme studija bio je veoma aktivan u mnogim studentskim organizacijama. Na Pravnom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1964. godine. Odmah posle diplomiranja, kao stipendista Vlade SR Srbije, obavljao je poslove asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Prof. dr Slavko Carić je na Univerzitetu u Novom Sadu od 1960. godine u zvanju asistenta, zatim 1965. u zvanju docenta, od 1969. godine u zvanju vanrednog profesora, a od 1974. godine u zvanju redovnog profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Prof. dr Slavko Carić bio je šef Katedre privrednopravnih nauka i rukovodilac poslediplomskih studija privrednog smera. Bio je oženjen i otac dvoje dece.

Boravio je na stručnom usavršavanju u Švajcarskoj i Austriji 1963. i 1969. godine, a od 1971. kao Humboldtov stipendista boravio je u Nemačkoj više od dve godine. Učestvovao je u naučno- stručnim skupovima sa referatom preko 80 puta, a od toga oko 20 puta u inostranstvu.

Prof. dr Slavko Carić je vanredno doprineo podizanju novih naučnih radnika. Bio je mentor na izradi i javnoj odbrani 20 doktorskih disertacija i 24 magistarska rada.

Aprila 1996. godine prof. dr Slavko Carić izabran je za stalnog člana Srpskog naučnog društva.

Preko 30 godina prof. dr Slavko Carić obavljao je funkciju arbitra u spoljnotrgovinskim sporovima, u jugoslovenskim i inostranim arbitražama (Beč, Cirih, Frankfurt na Majni). U istom periodu bio je veoma intenzivno angažovan na izradi velikog broja zakona kod nas.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Novom Sadu dva puta, i u dva mandatna perioda bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu.

Oktobra 2000. godine, Naučno-nastavno veće Univerziteta u Novom Sadu izabralo je prof. dr Slavka Carića za v.d. rektora Univerziteta u Novom Sadu, a organi Pravnog fakulteta u Novom Sadu za v.d. dekana.

Više od 17 godina prof. dr Slavko Carić bio je jedan od organizatora Kopaoničke škole prirodnog prava a od 2004. godine Zlatiborski pravnički dani održavali su se u organizaciji prof. dr Slavka Carića.

Prof. dr Slavko Carić bio je predsednik Jugoslovenskog udruženja za teoriju i praksu privrednog prava i međunarodnog privrednog prava i predsednik Društva pravnika Vojvodine.

Prof. dr Slavko Carić je veoma cenjen profesor i naučni radnik iz oblasti Privrednog prava i Međunarodnog privrednog prava i to ne samo u našoj zemlji nego i inostranstvu. Autor je 87 knjiga, mnogih rasprava i članaka iz ove oblasti prava. Od posebnog je značaja rad prof. dr Slavka Carića na enciklopedijama (Pravna enciklopedija, Ekonomska enciklopedija i Enciklopedija imovinskog prava).

Profesor. dr Slavko Carić je preminuo u februaru 2006. godine.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle