Kvalitet

Naša osnovna svrha je da kroz interakciju naučnoistraživačkog rada i obrazovne usluge pružamo našim studentima vrhunska znanja, podstičući želju za stalnim učenjem i negujući intelektualnu radoznalost. U skladu sa savremenim trendovima, mi kreiramo interdisciplinarne programe za potrebe studenata osnovnih, master akademskih i doktorskih studija kroz koje ih pripremamo da postanu lideri i uspešni pojedinci spremni za takmičenje na svetskoj sceni.

Osnovno opredeljenje je da se zadovolje, pre svega, potrebe korisnika, kao i potrebe i zahtevi ostalih zainteresovanih strana. U obavljanju naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti poslovanje Fakulteta je usklađeno sa važećim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i teži ka što širem usaglašavanju sa procesima evropske integracije visokoškolskog obrazovanja.

Politiku kvaliteta, strategiju obezbeđenja kvaliteta i samovrednovanje možete pogledati ovde.

Politika kvaliteta i strategija obezbeđenja kvaliteta
Politika kvaliteta Preuzmi dokument
Strategija obezbeđenja kvaliteta Preuzmi dokument
Samovrednovanje
Izveštaj o samovrednovanju - DS PE Pregled dokumenta
Izveštaj o samovrednovanju - VŠU Pregled dokumenta
Izveštaj o samovrednovanju VŠU 2015-2018 Pregled dokumenta

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle