Obaveštenja za međunarodnu saradnju

Ovde se nalaze obaveštenja FIMEK-a vezana za međunarodnu saradnju.

Doc. dr Jovana Gardašević, docent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, podelila je sa nama utiske u okviru Erasmus + programa mobilnosti.

Prof.dr Sandra Brkanlić, vanredni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, održala je nekoliko predavanja studentima master i doktorskih studija na univerzitetu Jaume I u Castellonu de la Plana, Kraljevina Španija, u okviru Erasmus+ projekta međunarodna mobilnost nastavnika. Predavanja su održana u periodu od 05. juna 2022. godine do 10. juna 2022. godine, iz predmeta „Scientific Marketing and Writing Academic Papers“, koji se opciono mogu slušati i predstavljaju pripremu studenata za istraživački rad u oblasti Marketinga, kao i pripremu studenata za pisanje i objavljivanje naučnih radova u istoj oblasti.

Prof. dr Radivoj Prodanović, vanredni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Departman za inženjerski menadžment u agrobiznisu, održao je nekoliko predavanja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Republika Hrvatska, u okviru Erasmus + projekta međunarodna mobilnost nastavnika „2021-1-RS01-KA131-HED-000008737“.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je produžio rok za prijave na ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u zimskom semestru akademske 2022/2023. godine.

Novi krajnji rok za podnošenje prijava je 13. maj 2022. godine do 15:00 časova.

Više informacija o konkursu možete videti na sajtu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu:
https://www.privrednaakademija.edu.rs/mobilnost/konkursi/500-erasmus-ka103-mobilnost-studenata-april-2022.html

ponedeljak, 18 april 2022 16:02

ERASMUS + KA103 MOBILNOST STUDENATA

ERAZMUS+ КA103 КONКURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA PRIVREDNA AКADEMIJA U NOVOM SADU U SVRHU UČENJA U OКVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu raspisuje konkurs za prijavu kandidata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu prema Erazmus+ programskim zemljama.

  • TRAJANJE JAVNOG POZIVA (КONКURSA): 18. april 2022 – 28. april 2022.
  • ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: četvrtak, 28. april 2022. do 15:00 časova

Za više informacija posetite sajt Univerziteta na sledećem linku: https://www.privrednaakademija.edu.rs/mobilnost/konkursi/500-erasmus-ka103-mobilnost-studenata-april-2022.html.

petak, 06 novembar 2020 20:16

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19

British Council poziva mlade i talentovane studente i studentkinje osnovnih i master studija da kreiraju predloge praktičnih politika u vezi sa izazovima nastalim usled pandemije virusa COVID-19.

Osim mogućnosti da pokušaju da reše neke od najvažnijih problema sa kojima se svet danas suočava, ovo takmičenje predstavlja priliku za umrežavanja uspešnih studenata iz različitih naučnih oblasti i osvajanje onlajn kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Više o ovome možete pogledati na sajtu www.britishcouncil.rs.

Strana 1 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle