Ciljevi i zadaci Fakulteta

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom. Osnovni zadaci Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta predmet su kontinuiranog preispitivanja i unapređivanja. Formalno su usvojeni na sednici nastavno-naučnog veća 12.09.2016. br. 92/1. Osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost i utvrđuju svrhu postojanja Fakulteta, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove u njenom budućem radu:

 • Prenošenje naučnih i stručnih znanja iz oblasti ekonomije, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, saobraćajnog inženjerstva i ekologije;
 • Razvijanje i unapređenje nauke, kroz interdisciplinaran rad naučnika različitih profila;
 • Obezbeđivanje naučnog i stručnog podmlatka;
 • Pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 • Pružanje doprinosa za stvaranje pretpostavki za izgradnju društva znanja;
 • Zadovoljenje potreba korisnika.

Osnovni ciljevi proizlaze iz osnovnih zadataka Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i usklađeni su sa utvrđenom vizijom Fakulteta kojom se definiše destinacija odnosno željeno stanje Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Utvrđeni osnovni ciljevi obezbeđuju ostvarenje misije koja predstavlja proces promene od sadašnjeg stanja na putu ka budućoj destinaciji, jer određuju konkretne rezultate koje Fakultet želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njegovog rada.

 • Što šira usaglašenost sa najvišim nacionalnim, evropskim i svetskim standardima i trendovima u oblasti visokoškolskog obrazovanja sledeći proaktivan pristup;
 • Ostvarivanje jedinstva naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, u oblastima ekonomije, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, saobraćajnog inženjerstva i ekologije;
 • Objedinjavanje naučnih saznanja i korišćenje zajedničkih resursa u nastavnom procesu i naučno istraživačkom radu iz oblasti ekonomije, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, saobraćajnog inženjerstva i ekologije;
 • Stalno razvijanje i unapređenje nauke kroz usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima;
 • Кontinuirani profesionalni razvoj svih zaposlenih i naučno istraživanje;
 • Preispitivanje, razvoj studijskih programa i inoviranje nastavnog procesa u skladu sa potrebama korisnika i savremenim naučnim dostignućima i trendovima u razvoju obrazovnog procesa u cilju obezbeđenja da studenti steknu odgovarajuća naučna i stručna znanja i veštine;
 • Primena najboljih praksi iz zemlje i sveta u svim oblastima i procesima a posebno kada je u pitanju nastava, istraživanje i upravljanje;
 • Stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Sistemsko praćenje i unapređenje kvaliteta u oblastima: studijskih programa, nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i stručnog rada, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške, upravljanja;
 • Utemeljenje kulture unapređivanja kvaliteta na svim nivoima Fakulteta uključujući i ulogu studenata kao partnera u poboljšavanju kvaliteta;
 • Stvaranje poverenja u kvalitet usluga Fakulteta kroz javnost u radu;
 • Ostvarivanje saradnje, održavanje i proširenje mreže sa međunarodnim visokoškolskim i drugim institucijama;
 • Permanentna angažovanost fakulteta na zadovoljenju potreba korisnika.

Na Fakultetu postojanje studijskih programa u okviru društveno-humanističkog, tehničko-tehnološkog i prirodno-matematičkog polja ima svrsishodnost iz razloga postojanja zajedničkih predmeta, kao i mogućnosti efektivnijeg i efikasnijeg rada na multidisciplinarnim i interdisciplinarnim projektima. Profesori iz različitih naučnih oblasti na Fakultetu doprinose širini znanja i boljem sagledavanju različitih snaga i slabosti Fakulteta, šansi i pretnji u okruženju, te kroz kombinaciju znanja iz različitih naučnih oblasti rade na unapređenju kvaliteta ustanove i efektivnijem i efikasnijem ostvarivanju ciljeva i zadataka Fakulteta.

Više iz ove kategorije « Misija, vizija i vrednosti Kvalitet »

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle