Školarina za osnovne akademske studije

Školarina osnovnih akademskih studija, po godini, za studente koji upisuju studijske programe Poslovna ekonomija i finansije i Saobraćajno inženjerstvo iznosi 1.600 eur-a u dinarskoj protivvrednosti. Za studijske programe Inženjerski menadžment u agrobiznisu i Ekologija/Ekološko inženjerstvo iznosi 1.350 eur-a u dinarskoj protivvrednosti. Studijski program Softversko inženjerstvo iznosi 1.500 eur-a u dinarskoj protivvrednosti, dok studijski program Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu iznose takodje 1.500 eur-a u dinarskoj protivvrednosti.

Odluka Saveta Fakulteta o visini školarine za 2023/24 Preuzmi dokument
U cenu školarine, uključeni su:
  • Udžbenici (za svaku školsku godinu);
  • Troškovi overa semestara;
  • Troškovi prijava ispita;
  • Izdavanja uverenja i potvrda;
  • Literatura.

Naknade za školarinu se uplaćuju na račun Fakulteta: 265-3300310013486-98 (otvoren kod Raiffeisen banke) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Dozvoljeno je plaćanje u više rata, pri čemu je minimalna uplata 300 eur-a u dinarskoj protivvrednosti na osnovnim akademskim studijama.

Primer uplatnice
Primer pravilno popunjene uplatnice Preuzmi dokument

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle