Upis na osnovne akademske studije

Pravo da upišu Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, u okviru upisne kvote, a u skladu sa važećom Dozvolom za rad, imaju sva lica sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom.

Predlog načina rangiranja učeničkih postignuća od školske 2024/25. Preuzmi dokument

Svaki kandidat polaže prijemni ispit.

Testovi za prijemni ispit za osnovne akademske studije:
Zbirka test pitanja za prijemni ispit za studijske programe osnovne akademske studije Poslovna ekonomija i finansije, Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu i Inženjerski menadžment u agrobiznisu. Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za upis na studijski program osnovne akademske studije Ekološko inženjerstvo Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za upis na studijski program osnovne akademske studije Softversko inženjerstvo Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za upis na studijski program osnovne akademske studije Saobraćajno inženjerstvo Preuzmi dokument

Na sva pitanja u testu kandidat će imati ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan i biraće ga zaokruživanjem odgovarajućeg slova ispred odgovora.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:
 • na osnovu uspeha u srednjoj školi, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu testa sa prijemnog ispita, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje.
Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs i polaganje prijemnog:
 • Prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva za sva četiri završena razreda srednje škole;
 • Diploma o položenom maturskom (završnom) ispitu;
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (uplatnica).

Za prijavu na konkurs podnose se samo fotokopije navedene dokumentacije (koje se zadržavaju) uz originale koji se podnose samo na uvid. Kandidat prilikom prijavljivanja treba da naznači na prijavnom listu studijski program na koji se prijavljuje.

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godine osnovnih studija:
 • Overene kopije svedočanstava završenih razreda srednje škole;
 • Overena kopija diplome srednje škole;
 • Overena kopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Studentska knjižica - indeks (student dobija u studentskoj službi);
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20 (student dobija u studentskoj službi);
 • Dve fotografije (3,5x4,5 cm);
 • Dokaz o uplati školarine, odnosno prve rate školarine (uplatnica).
 • Uverenje o državljanstvu (za studente koji nisu rođeni u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj).

Za upis na prvu godinu osnovnih studija podnose se originali ili overene fotokopije navedenih dokumenata.

Lica koja prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, a koja ispunjavanju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu osnovnih akademskih studija za koju ispunjavaju uslove prema pravilima Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Pored gore navedene dokumentacije potrebno je doneti i uverenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, kao i godina studija na koju se student upisuje.

Konkurs za upis na osnovne akademske studije:
Konkurs za upis na osnovne akademske studije 2024/25 Preuzmi dokument
Prijavni list za upis studenata na prvu godinu studija Preuzmi dokument
Više iz ove kategorije Upis na master akademske studije »

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle