Diploma Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu pruža mogućnost razvijanja uspešne karijere u mnogobrojnim organizacijama i na različitim poslovima, u zavisnosti od studijskog programa za koji se student opredeli. Sticanjem diplome studenti postaju osposobljeni za:

 • Rad na ekonomsko-finansijskim poslovima u različitim privrednim organizacijama, od sektora malih i srednjih preduzeća, pa do multinacionalnih kompanija;
 • Rad u bankama i osiguravajućim kompanijama;
 • Učestvovanje u izvođenju ekonomsko-finansijskih projekata u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
 • Rad u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine, radio, TV, stručni časopisi) koja se bave ekonomsko- finansijskim pitanjima i problemima;
 • Bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti poslovne ekonomije i finansija;
 • Bavljenje spoljnotrgovinskim poslovima u međunarodno orijentisanim kompanijama;
 • Rad na poslovima međunarodnog karaktera u organima javne uprave i državnim organima, na lokalnom i republičkom nivou;
 • Bavljenje ekonomskom diplomatijom;
 • Rad u poljoprivrednim preduzećima, preduzećima u okviru prehrambene industrije, sopstvenim preduzetničkim organizacijama, kao i savetodavnim stručnim službama koje se bave inženjerstvom u biljnoj, stočarskoj i prehrambenoj industriji;
 • Bavljenje naučno-istraživačkim radom u oblasti inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu;
 • Rad u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi ekologije i zaštite životne sredine;
 • Rad na poslovima održavanja informacionih tehnologija, projektovanja i razvoja računarskih programa za raznovrsne namene;
 • Rad u osnovnim školama, kao i u gimnazijama i srednjim stručnim školama na izvođenju nastave iz računarstva i informatike i srodnih predmeta;
 • Bavljenje projektovanjem, instaliranjem i održavanjem računarskih mreža.

Uspešnim savladavanjem studijskih programa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u domaćim tako i stranim kompanijama i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. Dosadašnja praksa je pokazala da naši studenti uspešno nalaze zaposlenje kako u javnom, tako i u privatnom sektoru.

Više iz ove kategorije « Upis na doktorske studije

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle