Upis na master akademske studije

Pravo da upišu master akademske studije imaju sva lica sa završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno sva lica koja su stekla zvanje "diplomirani" na nekom od srodnih fakulteta zavisno od studijskog programa koji upisuju, a čija diploma može da se prizna na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu.

Svi kandidati polažu prijemni test.

Testovi za prijemni ispit za master akademske studije:
Zbirka test pitanja za studijski program master akademske studije Poslovna ekonomija i finansije na srpskom jeziku Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za studijski program master akademske studije Poslovna ekonomija i finansije na engleskom jeziku Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za studijski program master akademske studije Ekonomsko-pravne studije Evropske unije Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za studijski program master akademske studije Inženjerski menadžment u agrobiznisu Preuzmi dokument
Zbirka test pitanja za studijski program master akademske studije Softversko inženjerstvo Preuzmi dokument
Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na rang-listi:
 • na osnovu uspeha na završenim osnovnim akademskim studijama, kandidat ostvaruje najviše 40 bodova;
 • na osnovu prijemnog testa, kandidat ostvaruje najviše 60 bodova;
 • kandidat mora ostvariti najmanje 50 bodova (od ukupnih 100 bodova) da bi stekao pravo na upis i rangiranje
Dokumentacija potrebna za prijavljivanje na konkurs:
 • Prijavni list (koji se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta);
 • Diploma ili uverenje o završenom fakultetu (podneti overenu foto-kopiju, a original samo na uvid);
 • Lični dokument (za preuzimanje JMBG-a);
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje testa.
Dokumentacija potrebna za upis na master akademske studije:
 • Original diplome ili uverenja o završenom fakultetu;
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Dva popunjena obrasca ŠV-20, (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
 • Studentska knjižica – indeks, (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta);
 • Dve fotografije (3,5x4,5 cm);
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica), odnosno dokaz o uplati prve rate školarine.
Konkurs za upis na master akademske studije:
Konkurs za upis na master akademske studije 2023/24 Preuzmi dokument

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle