Misija vizija i vrednosti

Naša misija jeste da kroz kreiranje i širenje novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka, industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvorimo visoko kvalitetne interdisciplinarne i analitički čvrste obrazovne programe od praktične vrednosti. Prenoseći veštine i znanja neophodna za takmičenje na svetskoj sceni mi pripremamo studente za posao u globalnoj privredi današnjice, stvarajući lidere prožete inicijativom i željom za permanentnim učenjem i omogućavajući im da postignu svoje ciljeve u budućoj karijeri.

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom. Osnovni zadaci Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta predmet su kontinuiranog preispitivanja i unapređivanja. Formalno su usvojeni na sednici nastavno-naučnog veća 12.09.2016. br. 92/1. Osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost i utvrđuju svrhu postojanja Fakulteta, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove u njenom budućem radu:

Kvalitet

Naša osnovna svrha je da kroz interakciju naučnoistraživačkog rada i obrazovne usluge pružamo našim studentima vrhunska znanja, podstičući želju za stalnim učenjem i negujući intelektualnu radoznalost. U skladu sa savremenim trendovima, mi kreiramo interdisciplinarne programe za potrebe studenata osnovnih, master akademskih i doktorskih studija kroz koje ih pripremamo da postanu lideri i uspešni pojedinci spremni za takmičenje na svetskoj sceni.

Akti Fakulteta

Statutom i pravilnicima se uređuju osnovi organizacije, delatnosti, rukovođenje, upravljanje i poslovanje fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ovlašćenja i način rada njegovih organa, izvođenje studija, prava i obaveze nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata, kao i druga pitanja od značaja za rad Fakulteta.

Statut i pravilnike Fakulteta možete preuzeti otvaranjem ove stranice. Ovde takođe možete preuzeti Informator o radu i Popisnu listu inventara Fakulteta.

Strana 2 od 2

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle