Metodologija naučno-istraživačkog rada - ispitna pitanja - doktorske studije

Poštovani studenti na nastavnom predmetu Metodologija naučno-istraživačkog rada master i doktorskih studija. Podsećam Vas da celokupan materijal u pogledu informacija o predispitnim i ispitnim obavezama studenata, osnovnoj i dopunskoj literaturi, test pitanjima za vežbe, pitanjima za kolokvijume, ispitnim pitanjima, uputstvima o izradi stručnih i naučnih radova, predavanja u vizuelnoj i audio-vizuelnoj formi, obaveštenja o kunsultacijama i td, imate na mudlu. Uvidom u izveštaj aktivnosti studenata na mudlu uočava se da u toku ove šk. godine ni jedan student nije pristupio ovoj platformi fakulteta.

Podsećam Vas da pogledate termine tročasovnih konsultacija na ovom nastavnom predmetu. Na dosadašnjim konsultacijama se pojavio jedan student kao i roditelj drugog studenta. Konačni dogovor sa studentima o načinu ili načinima polaganja MNR na master studijama ću postići 26. novembra 2021. godine na predavanju.

Za predavanja na doktorskim studijama očekujem raspored.

prof. dr Zoran Nikolić

Obaveštavaju se studenti da zbog obeležavanja državnog praznika (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) fakultet neće raditi u četvrtak i petak, 11. i 12. novembra 2021.godine

METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA -DOKTORSKE STUDIJE- STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

Poštovani studenti, 15. oktobra 2021. godine u periodu od 13:00 do 16:00 će se održati KONSULTACIJE U POGLEDU UPOZNAVANJA SA NASTAVNIM PROGRAMOM, NAČINOM RADA I ISPITNIM OBAVEZAMA.

Prof. dr Zoran Nikolić

Nastavni predmeti: 1. Sociologija, 2. Poslovna etika, 3. Socijalna ekologija, 4. Metodologija naučno-istraživačkog rada i 5. Politički sistem EU.

Predmetni profesor: prof. dr Zoran Nikolić

Datum i satnica:
• 15. 10. 2021. od 13:00 do 16:00
• 29. 10. 2021. od 13:00 do 16:00
• 10. 11. 2021. od 13:00 do 16:00
• 26. 11. 2021. od 13:00 do 16:00
• 10. 12. 2021. od 13:00 do 16:00
• 24. 12. 2021. od 13:00 do 16:00
• 10. 01. 2021. od 13:00 do 16:00
• 24. 01. 2021. od 13:00 do 16:00

Upis u narednu školsku 2021/22 godinu traje 01.10-15.10.2021.god.

Upis u narednu školsku 2021/22 godinu traje 01.10-15.10.2021.god.

Za upis treba dostaviti:
- indeks
- 2 popunjena i potpisana šv-20 obrasca
- dva ugovora
- dokaz o uplati prve rate školarine za školsku 2021/2022.godinu

Uslov za upis:
- u toku školske godine najmanje 37 bodova
- apsolventi treba da popune jedan šv obrazac. apsolventski staž traje 6 meseci odnosno 01.10.2021-31.03.2022. obnova apsolventskog staža plaća se 750 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu nbs.

Ukoliko student ne ispunjava uslov za upis u narednu školsku godinu u obavezi je da obnovi godinu.

Studenti su obavezni da se pri upisu opredele za izborne predmete.

 

 

 

Strana 1 od 67

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle