Drugi kolokvijum iz nemačkog jezika (opšti deo) za prvu godinu održaće se 15. 05. 2023. (ponedeljak) sa početkom u 10.00 h, a kolokvijum iz poslovnog nemačkog jezika (ii godina) održaće se 29.05.2023. (ponedeljak) sa početkom u 12.00 h.

II kolokvijum na ovim predmetima će se održati 04. maja 2023. godine u slušaonici C2.
Satnica:
10:00 h – sociologija
12:00 h – poslovna etika

Teme:
a) Sociologija: od 267. strane do 282. strane; 285-291; 305-320; 331-355.
b) Poslovna etika: od 121. strane do 215. strane.

Literatura:
Nikolić, Z. (2011). Savremena sociologija. Novi Sad: FIMEK.
Nikolić, Z. (2016). Poslovna etika. Novi Sad: FIMEK.

Prof. dr Zoran Nikolić

Prvi kolokvijum iz nemačkog jezika (opšti deo) za prvu godinu održaće se 03. 04. 2023. (ponedeljak) sa početkom u 10.00 h, a kolokvijum iz poslovnog nemačkog jezika (II godina) održaće se 10.04.2023. (ponedeljak) sa početkom u 12 h.

I kolokvijum na predmetu Poslovna etika će se održati 30. marta 2023. godine u 12:00 časova u slušaonici gde se drže predavanja – C2.
Teme za pripremu kolokvijuma: Od 9. do 25. strane; 33-38; 40-57; 63-115.
Dokumenti za vežbanje: Test pitanja i odgovori za studente NDL.

Prof. dr Zoran Nikolić

I kolokvijum na predmetu Sociologija će se održati 30. 03. 2023. godine u 10:00 časova u slušaonici gde se drži nastava – C2.
Teme za pripremu kolokvijuma: Od 33. do 77. strane; 127-161.
Dokumenta za vežbanje: Test pitanja i odgovori za studente NDL.

Prof. dr Zoran Nikolić

Studenti na nastavnim predmetima Sociologija i Poslovna etika u mogućnosti su da vizuelno prate predavanja svih nastavnih jedinica. Predavanja su snimljena video tehnikom. Studenti treba da se obrate upravi fakulteta kako bi im bio obezbeđen pristup predavanjima.

Ukoliko je nemoguć pristup snimljenim predavanjima, studenti mogu ostvariti komunikaciju sa predmetnim profesorom koristeći službeni mail.
Svaki oblik kontrolne provere znanja i komunikacije sa profesorom je moguć preko moodle platforme.
Konsultacije se obavljaju četvrtkom u profesorskom kabinetu od 13:45 do 14:30 časova.
Studenti mogu u dogovoru sa profesorom izabrati temu za seminarski rad ili učestvovati u iskustvenom istraživanju. Seminarski rad mora biti autentičan, u protivnom profesor će sankcionisati plagijat. Upravo zbog velikog broja plagijata, profesor daje šansu studentima da kroz druge nastavne oblike vrednuje njihov rad u kontekstu predispitnih bodova.
Polaganje ispita se obavlja u prostorijama fakulteta ili u akreditovanim centrima.
Literatura za ispit se nalazi na fakultetu, a ispitna pitanja kao i pitanja za kontrolne testove, kolokvijume i vežbanje, na moodle platformi. Ukoliko je nemoguć pristup ovoj platformi, studenti se mogu obratiti profesoru na način koji je saopšten.

Prof. dr Zoran Nikolić

 

Strana 1 od 72

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle