23 maj 2024

Promocija novih doktora nauka na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu

Na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu, 22. maja 2024. godine održana je promocija novih doktora nauka koji su doktorirali u protekloj akademskoj godini na Univerzitetu.

U amfiteatru “Prof. dr Slavko Carić” na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu 21 kandidat koji je odbranio doktorsku disertaciju na Univerzitetu, tokom proteklih godinu dana, svečano je promovisan u doktora nauka. Ove godine, kandidati dolaze sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Fakulteta za ekonomiju i inženjerski mandžment u Novom Sadu, Stomatološkog fakulteta u Pančevu, Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu i Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu.

Sve prisutne pozdravio je prof. dr Dragan Soleša, rektor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, a svojim prisustvom svečanost je uveličao i prof. dr Milan Počuča, prorektor za nauku Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. Svakog kandidata, kao i naučne doprinose disertacija, predstavili su njihovi mentori. Nakon predstavljanja zamenik rektora Univerziteta, prof. dr Dragan Soleša, svečano je uručio diplome i promovisao kandidate u doktore nauka.

Preuzmite sve slike sa Google Drive-a. Otvori link

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle