16 maj 2024

POSETA NOVOOTVORENOM RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Studenti IV godine Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u okviru vežbi na predmetu "Upravljanje otpadom", posetili su dana 15.05.2024. godine novootvoreno reciklažno dvorište koje je Grad Novi Sad pustio u rad prošle nedelje na lokaciji Novosadske deponije.

Upoznavanje sa poslovnim procesima i tehnološkim operacijama započelo je od prijema i merenja otpada na ulazu u kompleks Novosadske deponije, zatim razdvajanja i separacije reciklabilnih sirovina na linijama za separaciju kojih ima četiri, dve u okviru reciklažnog dvorišta i dve u okviru pogona za sekundarnu separaciju, baliranja reciklabilnih sirovina i privremenog skladištenja do preuzimanja od strane ovlašćenih operatera.

Tom prilikom studenti su imali priliku da vide dokument o kretanju otpadom, način vođenja evidencije i izveštavanje nadležnih institucija, a takođe i da zatraže potrebne informacije i podatke koji su im potrebni za izradu svojih seminarskih radova.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle