14 maj 2019

Održano predavanje ,,Intelektualni DNK’’ na FIMEK-u

U amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment 13.5.2019. godine Drago Orčić, internacionalni ekspert u oblasti razvoja ličnih potencijala i poslovni konsultant, održao je predavanje na temu „Intelektualni DNK“. Tema za sve koji su spremni ili su razmišljali o tome da pokrenu svoj sopstveni biznis.

Gospodin Orčić se osvrnuo i na vrlo bitnu temu razvoja soptvenih potencijala, socijalnu i emotivnu inteligenciju i način kako da se na najbolji način iskoristi. Posebno naglašava da je intelektualni kapital ključan za svaku kompaniju.

Organizovana je i radionica, gde su prisutni imali priliku da testiraju sebe i da uz pomoć našeg gosta, gospodina Orčića „Otključaju DNK kod“, dobiju jasniju sliku o sebi i svojim mogućnostima.

I na samom kraju ove tribine naš gost zaključuje: ,,Bitno je da želite, da odlučite i imate svoj cilj i viziju-kockice se posle lepo sklapaju.’’

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle