07 jun 2017

Međunarodna naučna konferencija INOVAEDUCATION 2017 održana na FIMEK-u

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju INOVAEDUCATION 2017 koja je posvećena inovacijama, komunikacionim tehnologijama i obrazovanju za nove generacije, koja je održana od 26-27.05.2017. godine u prostorijama Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Konferencija INOVAEDUCATION 2017 je interdisciplinarnog karaktera i ima za cilj da se kroz transfer znanja istraživača iz raznih delova sveta, sa posebnim fokusom na područje Evrope, dođe do najnovijih istraživačkih rezultata u oblasti inovacija u sferi biznisa, koja su trenutna dostignuća, a kakve perspektive.

Konferenciju je otvorio prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, koji je tom prilikom izjavio da veliki odziv na konferenciju INOVAEDUCATION predstavlja prijatno iznenađenje, sa učešćem od sedam zemalja i preko 70 učesnika sa 40 radova, odabranih u strogoj recenziji. Dekan prof. dr Dragan Soleša naglasio je da Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment održava visok nivo nauke, a da se to poklapa sa činjenicom da je Fakultet dobio akreditaciju za nauku u dva polja: društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom.
Nakon govora dekana FIMEK-a, prisutnima se obratio i prof. dr Marko Carić, predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment koji je naglasio da su internacionalizacija i međunarodna saradnja i povezivanja naučnika na ovaj način od suštinskog značaja za razvoj i unapređenje, ne samo Fakulteta, već i nauke uopšte.
Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević je istakao da u sekretarijatu je vrlo važno da se prepoznaju ovakvi pozivi, jer predstavljaju poziv jedne akreditovane visokoškolske institucije, koja svojim primerom kroz internacionalizaciju konferencije pokazuje važnost saradnje na svim nivoima.
Aleksandar Petrović, zamenik gradonačelnika Novog Sada izjavio je da će grad uvek podržavati ovakve manifestacije, otvoren za sve ljude a naročito za one koji se bave inovacijama.
Nakon svečanog otvaranja, usledila su plenarna predavanja, a zatim je konferencija nastavljena po tematskim sekcijama: inovacije u biznisu–dostignuća i perspektive, implementacija informaciono-komunikacionih tehnologija u razvoju ekonomije i Evropski obrazovni sistem-Koliko je u mogućnosti da isprati promene. U programskom odboru konferencije zastuplјeno je 13 inostranih profesora iz 6 zemalјa, dok je na konferenciji učestvovalo 17 stranih autora i koautora iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Španije i Indije, čime je obezbeđen međunarodni karakter skupa.
Konferencija INOVAEDUCATION održana je pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnuistraživačku delatnost, a u organizaciji Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu dok su koorganizatori Sveučilište Sjever, Koprivnica, Hrvatska; Filozofski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska-Bosna i Hercegovina i Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad, Srbija.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle