Poseta Komercijalnoj banci u okviru kursa “ Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama“

U okviru kursa " Menadžment odnosa sa klijentima u finansijskim institucijama", prof. dr Maje Ćirić, studenti su imali priliku da u prostorijama Komercijalne banke u Novom Sadu prisustvuju dvosatnom predavanju od strane regionalnog menadžera kao i direktora sektora za stanovništvo, poljoprivredu i pravna lica.

Na taj način studenti su se upoznali sa delokrugom rada u ovim sektorima i na taj način stekli direktan uvid u jedan segment bankarskog poslovanja ali sa akcentom upravo na menadžment odnosa sa klijentima bilo da su oni fizička lica, pravna lica ili poljoprivrednici. Pored opštih informacija o banci koje se tiču 45 godina poslovanja, preko 850.000 klijenata te najvećeg dela tržišnog učešća u bankarskom sektoru Srbije bilo je reči i o organizacionoj strukturi, upravljanju ekspoziturama banke, konstantnom povećanju tržišnog učešća kroz razvoj novih proizvoda i usluga, satisfakciju klijenata, te najboljim metodama za ostvarenje krajnjih ciljeva i povećanja učinka a putem postojanja timskog rada, stručnosti lidera i rukovodioca, postojanja sistema nagrađivanja i merenja učinka zaposlenih. Sa aspekta sprovođenja marketinških aktivnosti bilo je reči o društveno odgovornom radu, sponzorstvima, saradnji sa KOMBANK Arenom, organizacijom prezentacija i seminara. Takođe, studenti su se upoznali kako sa osnovnim proizvodima banke tako i sa njenim konstantnim prilagođavanjem novim trendovima koji poput digitalizacije nameću nove potrebe i želje klijenata. Celokupna slika najveće srpske banke jeste da bankarski sektor sažima i druge ekonomske dicipline poput menadžmenta i marketinga. Zato je važno dobro razumeti u kom pravcu će se i ovaj sektor razvijati a samim tim zauzimati adekvatne stavove i donositi pravovremene odluke koje uz holistički pristup zastupaju interese obe strane, i kijenata i banke. Zahvaljujući angažovanju prof. dr Maje Ćirić studenti sa FIMEK-a imali su tu privilegiju da na ovaj način budu kreatori sopstvenog karijernog puta a samim tim doprinesu i široj zajednici.

Autor teksta: msr. Jovana Gardašević

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle