POSETA NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Studenti Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment pod rukovodstvom prof. dr Zorana Pavlovića, šefa krivičnopravne katedre Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i asistentkinje Tatjane Vučurević sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment posetili su Narodnu skupštinu, Republike Srbije.


Studente je dočekao narodni poslanik Balint Pastor, koji je ukratko predstavio organizaciju i rad Narodne skupštine i način ostvarivanja prava i dužnosti narodnih poslanika. Takođe, studentima su se obratili i predstavnici Grupe za edukaciju i prezentaciju skupštinske baštine i objasnili da je upravo njihov posao priprema i realizacija poseta građana, domaćih i stranih delegacija Narodnoj skupštini kao i prezentacija rada Narodne skupštine. Predstavljena je i mala sala Doma Narodne skupštine, gde su studenti sedeli i čuli reč više o radnim telima Narodne skupštine koja se obrazuju za razmatranje predloga zakona i praćenje izvršavanja zakona. Objašnjen je postupak pripremanja i sazivanje sednice Narodne skupštine u redovnom zasedanju.
Studenti su imali priliku da vide i biblioteku Narodne skupštine, koja se sastoji od čitaonice sa galerijom i depoa u kojem se nalazi najveći deo bibliotečkog fonda koji je formiran još iz vremena Kraljevine Jugoslavije kada je biblioteka tadašnje Narodne skupštine nasledila knjižni fond. Danas biblioteka sadrži knjige na srpskom i stranim jezicima iz oblasti politike, istorije, statistike ali i prava i ekonomije koje su dostupne i studentima kao i svim građanima, kako naglašava upraviteljica biblioteke.
Direktor Medija centra ,,Odbrana'' pukovnik Stevica Karapandžin, takođe je poželeo dobrodošlicu studentima u Centralnom domu Vojske Srbije, nekadašnjem ,,Ratničkom domu''. Pukovnik Stevica Karapandžin govorio je o istoriji Vojske Srbije, kao i o izdanjima Medija centra iz oblasti geopolitike, vojnog saniteta i istoriografije.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle