31 maj 2024

Poseta Garancijskom fondu AP Vojvodine

U okviru predavanja iz predmeta Bankarstvo i Finansijska tržišta i institucije, kod prof. dr Jelena Vapa Tankosić, prodekana za saradnju sa privredom i asistentkinje msc Katarine Soleša studenti druge godine Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu imali su prilike da se upoznaju sa poslovanjem Garancijskog fonda AP Vojvodina.

Tom prilikom Direktor Fonda i stručni saradnici su studente upoznali sa zadatkom i misijom osnivanja fonda. Fond je osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijkom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja. Ovaj zadatak, fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita. Pored toga, ukazan je značaj saradnje vladinog i nevladinog sektora u pokretanju novih poslova - Start up programa radno neaktivnih žena i drugih lica sa teritorije AP Vojvodine, kao i stvaranju uslova za razvoj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Takođe, istaknut je značaj poslovnog plana kao značajnog dokumenta kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat i prezentovana je metodologija za izradu poslovnog plana.

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je potpisao ugovor o profesionalnoj saradnji sa Garancijskim fondom. Time je našim studentima omogućena stručna praksa koja podrazumeva praktični rad u Fondu kako bi upotpunili stečeno teorijsko znanje i stekli poslovne veštine značajne za zapošljavanje.

Otkrijte FIMEK

Razvoj karijere

Razvoj karijere

FIMEK svojim studentima pruža mogućnost prakse i upoznavanja sa radom preduzeća iz raznih oblasti.
Kancelarije za saradnju

Kancelarije za saradnju

Klikom na naslov ili na "opširnije" možete pročitati detaljne informacje o svakoj kancelariji.
Studentske prakse

Studentske prakse

Stručna praksa je obavezan sastavni deo nastavnog plana na osnovnim akademskim studijama.
FIMEK aktivnosti

FIMEK aktivnosti

Ovde se nalaze sva obaveštenja vezana za FIMEK aktivnosti, tribine, novosti u vezi sa tribinama i intervju-e.
FIMEK u poseti

FIMEK u poseti

Sva obaveštenja vezana za FIMEK-ove posete školama. Mi smo uvek spremni da širimo krug prijatelja!
moodle